Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 9 april 2014

arbeidstekort

ArbeidstekortWe spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen. Een arbeidstekort kan meerdere oorzaken hebben maar de twee voornaamste zijn:

1. Algemeen tekort ten gevolge van een hoogconjuntuur
2. Tekort aan bepaalde beroepen


De gevolgen van een arbeidstekort kunnen ondermeer zijn:
1. het ontstaan van een loon-prijsspiraal. De gestegen lonen worden doorberekend in de prijzen door de producenten. Dit leidt tot looneisen omdat de prijsindices omhoog gaan waarop de meeste lonen zijn gebaseerd. En dus stijgen de lonen opnieuw waarmee de cyclus compleet is.
2. verlies van afzetmarkten. De gestegen kosten van de producten kunnen deze onaantrekkelijk maken voor het buitenland die dan andere markten gaan zoeken in landen waar arbeid goedkoper is. We spreken in dat verband wel van een verslechterende concurrentiepositie

Bij de bestrijding van een arbeidstekort dienen we naar de termijn te kijken waarop we het bestrijden willen.

Voor de lange duur kijkt men meestal naar:
-Verbetering kinderopvang waardoor meer mensen aan een deeltijdbaan of zelfs voltijdbaan gaan denken
- Immigratie van buiten Europa. Er komen dan in potentie meer arbeiders beschikbaar maar niet altijd sluit vraag en aanbod hier aan.
- Flexibele pensionering. Mensen mogen in dat geval langer doorwerken. In de praktijk vaak problematisch omdat oudere werknemers nauwelijks meer aan de bak komen.
- Innnovatie. Door het inzetten van moderne technieken kan meer middels mechanisering en automatisering gedaan worden waardoor minder mensen nodig zijn.

Kijken we naar de korte termijn dan zijn bekende maatregelen:
- Overwerken. De arbeidstijd gaat daarmee omhoog
- Verlaging van de overheidsbestedingen waardoor de overheid minder mensen nodig heeft en er meer beschikbaar komen voor het bedrijfsleven.
- Vermindering van de koopkracht door belastingverhoging. Door de verminderende afzet die dit tot gevolg heeft zijn er minder mensen nodig.
- Immigratie binnen EU. Inzetten van bijvoorbeeld tijdelijke krachten uit Oost Europa

Gebruikte begrippen in arbeidstekort


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

afzet
  ... Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
deeltijdbaan
  ... iemand die minder werkt dan volgens een cao mogelijk is heeft een deeltijdbaan een baan die je zowel in voltijd...Lees meer
flexibele pensionering
  ... er is sprake van een flexibele pensionering als u binnen zekere grenzen zelf kunt bepalen wanneer u met pensioen...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
voltijdbaan
  ... iemand heeft een voltijdbaan als deze een geheel jaar het maximale aantal uren werkt dit maximum is meestal in...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar arbeidstekort in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

arbeidsschaarste
  ... We spreken van een arbeidsschaarste als er een tekort aan de productiefactor arbeid is in verhouding tot de andere productiefactoren...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.