Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 10 april 2014

Trend

TrendDe trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel.

Trends plegen elkaar nogal eens af te wisselen.

Er zijn verschillende technieken beschikbaar om deze trend in te schatten.En dan ook echt schatten want echte hulpmiddelen die aangeven hoe lang een trend zou kunnen gaan duren zijn er voor zover bekend niet.


trend

Zo geeft de trendscore indicator aan of we in een trend zitten, evenals de ADX.

De richting en vermoedelijke lengte worden goed aangegeven middels trendkanaal analyse Als een technisch analist zich bezig houdt met het bestuderen van een aandeel, een index en dergelijke, bijvoorbeeld om deze als onderliggende waarde bij opties te gebruiken, dan is hij op zoek naar duidelijk zichtbare prijsbewegingen.

En een beweging die langer aanhoudt noemt hij een trend.

En deze trends zijn daarom belangrijk, omdat ze de neiging hebben om langer aan te houden en niet echt snel van richting te veranderen.

Een trend blijft intact totdat een of andere oorzaak, in het algemeen van buitenaf, deze trend stopt.

Vanaf dat moment hebben de koersen de neiging om min of meer horizontaal te gaan lopen, totdat de trend ofwel weer verder gaat, ofwel er een nieuwe trend in een tegengestelde richting gaat beginnen.

Het maakt een echte technisch analist daarbij totaal niet uit wat de oorzaak van het starten of eindigen van een trend is.

Hij houdt zich verder niet bezig met alle geruchten, meningen en adviezen rond een bepaald aandeel.

Een beginner in de technische analyse moet inzien dat het belangrijk is om te begrijpen dat de technische indicatoren en charttechnische patronen niet voorspellend zijn, maar dat ze een verwachting of een indicatie geven van wat er zou kunnen gebeuren.


trends

Basisgedachte daarbij is dat patronen in de markten zich herhalen en dat we, als we het patroon herhennen, een aardig idee hebben van wat er gebeuren kan.

Maar we spreken altijd van een waarschijnlijkheid, en nooit van de zekerheid dat een patroon zich herhalen zal.

En dat daarbij dezelfde condities op zullen gaan treden.

Kortom, technische analyse is een kwestie van werken met waarschijnlijkheden.

Veel technische analisen gaan ervan uit dat de markt in vaste op en neer gaande bewegingen verloopt, de zogenaamde cycles of cyclische bewegingen.

Een bekend voorbeeld van herhalende patronen is de zogenaamde Elliot wave analyse.

Dit is een methode om een verwachting over de markt uit te spreken die is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliot in de jaren 30.

Deze theorie gaat uit van het bestaan van 5 bewegingen of "waves".

Hiervan gaan er drie in de beweging van de heersende trend en twee gaan er juist tegenin.

Elke wave is op zijn beurt opgebouwd uit exact hetzelfde patroon.

En elke complete cycle van 5 waves is op zijn beurt weer onderdeel van een hogere cycle die veel langer duurt.

De langste cycles kunnen wel tot enkele tientallen jaren duren.

De cycle theorie gaat ervan uit dat er een bepaalde ordening is in de gebeurtenissen die de mensheid overkomen.

En deze ordening is meetbaar en berekenbaar.

En daarmee voorspelbaar.

De berekende gebeurtenissen in de toekomst zijn onvermijdelijk.

Alle gebeurtenissen vinden buiten de markten plaats maar zijn zo krachting en belangrijk dat ze deze markten op overtuigende manier zullen beinvloeden.

Dat er daarmee een bepaalde grond is voor de manier waarop technische analisten te werk gaan is dus niet zo vreemd.

De koersen die bestudeerd worden zijn volledig afhankelijk van het menselijk gedrag.

En dat verloopt volgens patronen.

Maar deze patronen zijn net zo geldig voor een trader die zijn posities maximaal een uur vasthoudt als voor eentje die dat enkele weken doet.

Het is daarom van groot belang voor elke belegger en elke handelaar om een technische analyse te maken van de markt waarop hij handelt in over de juiste periode, die overeenkomt met zijn eigen tijdshorizon.

Hoe gemakkelijk of hoe complex je de technische analyse wilt maken, het is buitengewoon belangrijk om uit te gaan van de de heersende trends.

Als je een positie aanhoudt die met de trend mee winst maakt is de kans groter dat de bewaarheid wordt dan wanneer je tegen de trend in wilt gaan handelen.

De oude spreuk "the trend is your friend" is zeker waar als u technische analyse gebruikt om kansen en mogelijkheden in de markt in te schattten.

Trend als instabiele periode


een andere ingang is de trend als resultaat van "price action" en wel als een uiting van instabiliteit. Een stabiele -non-trending- periode is verlaten en de prijs gaat op zoek naar een nieuwe vorm van stabiliteit. Een trend is daarnee in feite een instabiele periode met een onbekende tijdsduur.

Prijsactie gedraagt zich als een  homeostatisch systeem, wat wil zeggen dat het zoekt naar stabiliteit. Het gehele systeem zal helpen om storende effecten van externe sitimulie te elimineren. Een trend is in dat opzicht een onnatuurlijke situatie en het systeem zal altijd proberen de trend weer naar een vorm van stabiliteit om te buigen.

Uiteindelijk zal de trend weer in een tradingrange of bracketing markt overgaan.Soms voor een korte periode (als er veel stimuli zijn om weer tot instabiliteit over de gaan), soms voor een langere periode als er weinig stimuli zijn.

Een trend ontstaat ook omdat mensen reageren op stimuli en gaan kopen. Dat geeft koopdruk en volgens de wetten van de economie ook een prijsstijging die aan zal houden totdat vraag en aanbod weer op een bepaalde prijs bij elkaar komen. De trend komt dan weer tot een einde. Maar vooral bij een beginnende trend is het wel zo dat de traders zelf een groot deel van de trend veroorzaken door vrijwel tegelijkertijd te gaan kopen.

Maar uiteindelijk hebben zowel de psuchologische als de economische factoren hetzelfde effect, namelijk dat een trend altijd de neiging heeft om weer tot een einde te komen. Alleen externe effecten kunnen de trend uit deze stabiele situatie halen.

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.