Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 8 april 2014

cycle

CycleHet begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen:

1. de maanden waarin opties van een bepaalde klasse aflopen

2. de op- en neergaande beweging van de markt Nederlands: cyclus Als een technisch analist zich bezig houdt met het bestuderen van een aandeel, een index en dergelijke, bijvoorbeeld om deze als onderliggende waarde bij opties te gebruiken, dan is hij op zoek naar duidelijk zichtbare prijsbewegingen.

En een beweging die langer aanhoudt noemt hij een trend.En deze trends zijn daarom belangrijk, omdat ze de neiging hebben om langer aan te houden en niet echt snel van richting te veranderen.

Een trend blijft intact totdat een of andere oorzaak, in het algemeen van buitenaf, deze trend stopt.

Vanaf dat moment hebben de koersen de neiging om min of meer horizontaal te gaan lopen, totdat de trend ofwel weer verder gaat, ofwel er een nieuwe trend in een tegengestelde richting gaat beginnen.

Het maakt een echte technisch analist daarbij totaal niet uit wat de oorzaak van het starten of eindigen van een trend is.

Hij houdt zich verder niet bezig met alle geruchten, meningen en adviezen rond een bepaald aandeel.

Een beginner in de technische analyse moet inzien dat het belangrijk is om te begrijpen dat de technische indicatoren en charttechnische patronen niet voorspellend zijn, maar dat ze een verwachting of een indicatie geven van wat er zou kunnen gebeuren.

Basisgedachte daarbij is dat patronen in de markten zich herhalen en dat we, als we het patroon herhennen, een aardig idee hebben van wat er gebeuren kan.

Maar we spreken altijd van een waarschijnlijkheid en nooit van de zekerheid dat een patroon zich herhalen zal.

En dat daarbij dezelfde condities op zullen gaan treden.

Kortom, technische analyse is een kwestie van werken met waarschijnlijkheden.

Veel technische analisten gaan ervan uit dat de markt in vaste op en neer gaande bewegingen verloopt, de zogenaamde cycles of cyclische bewegingen.

Een bekend voorbeeld van herhalende patronen is de zogenaamde Elliot wave analyse.

Dit is een methode om een verwachting over de markt uit te spreken die is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliot in de jaren 30.

Deze theorie gaat uit van het bestaan van 5 bewegingen of "waves".

Hiervan gaan er drie in de beweging van de heersende trend en twee gaan er juist tegenin.

Elke wave is op zijn beurt opgebouwd uit exact hetzelfde patroon.

En elke complete cycle van 5 waves is op zijn beurt weer onderdeel van een hogere cycle die veel langer duurt.

De langste cycles kunnen wel tot enkele tientallen jaren duren.

De cycle theorie gaat ervan uit dat er een bepaalde ordening is in de gebeurtenissen die de mensheid overkomen.

En deze ordening is meetbaar en berekenbaar.

En daarmee voorspelbaar.

De berekende gebeurtenissen in de toekomst zijn onvermijdelijk.

Alle gebeurtenissen vinden buiten de markten plaats maar zijn zo krachting en belangrijk dat ze deze markten op overtuigende manier zullen beinvloeden.

Dat er daarmee een bepaalde grond is voor de manier waarop technische analisten te werk gaan is dus niet zo vreemd.

De koersen die bestudeerd worden zijn volledig afhankelijk van het menselijk gedrag.

En dat verloopt volgens patronen.

Maar deze patronen zijn net zo geldig voor een trader die zijn posities maximaal een uur vasthoudt als voor eentje die dat enkele weken doet.

Het is daarom van groot belang voor elke belegger en elke handelaar om een technische analyse te maken van de markt waarop hij handelt in over de juiste periode, die overeenkomt met zijn eigen tijdshorizon.

Hoe gemakkelijk of hoe complex je de technische analyse wilt maken, het is buitengewoon belangrijk om uit te gaan van de de heersende trends.

Als je een positie aanhoudt die met de trend mee winst maakt is de kans groter dat de bewaarheid wordt dan wanneer je tegen de trend in wilt gaan handelen.

De oude spreuk "the trend is your friend" is zeker waar als u technische analyse gebruikt om kansen en mogelijkheden in de markt in te schattten.
Gebruikte begrippen in cycle


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
technisch analist
  ... een technisch analist is iemand die zich bezighoudt met technische analyse om markten of fondsen te...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar cycle in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beursgoeroe
  ... het begrip beursgoeroe of kortweg goeroe stond van oorsprong gewoon voor een invloedrijke beleggingsdeskundige het begrip wordt vandaag de dag...Lees meer
Elliott wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
wave theorie
  ... de elliott wave theorie is genoemd naar ralph nelson elliott geinspireerd door de dow theorie elliott concludeerde dat bewegingen...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
kitchincycle
  ... de kitchin cycle is een cyclusmodel model dat uitgaat van het bestaan van golfbewegingen voor de economie ontwikkeld door...Lees meer
astrophysicalcycle
  ... Asx is de afkorting van australian stock exchange...Lees meer
businesscycle
  ... de zogenaamde business cycle is een cyclisch patroon dat bekendheid heeft gekregen door de economen joseph schumpeter en jay...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
kuznetscycle
  ... de kuznets cycle is een cyclus model ontwikkeld door simon kuznets...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.