Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 14 april 2014

Long

LongHet voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie.

In het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is van verworven rechten. Deze rechten zijn in het algemeen gekocht. 

Een paar voorbeelden van "long"


Als we aandelen kopen zitten we long in aandelen. We hebben daarmee als eigenaar van de aandelen recht op het dividend en we hebben soms zelfs stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.

Verkopen we aandelen, zonder deze daadwerkelijk te bezitten, dat wordt dat een zogenaamde shortpositie, Short is het tegenovergestelde van long.

Let wel, het begrip LONG wil helemaal niets zeggen over de looptijd of de beleggingshorizon.

Long in de optiewereld

Ook in de optiewereld komen we het veel tegen. Als we een calloptie kopen dan is dat een longpositie waarmee we het recht hebben om de onderliggende waarde te kopen. Bij een longpositie met putopties hebben we een verkooprecht. 

Tegenover deze longposities staan de shortposities van de verkopers of schrijvers van de opties. Zij hebben de premie ontvangen maar hebben daarmee wel een verplichting op zich genomen. Zij zitten "short". Maar ook hier weer: Het begrip longpositie staat volkomen los van langlopende of kortlopende opties. Dat is een andere betekenis van hetzelfde woord. Lastig, maar het is niet anders

 
Gebruikte begrippen in long


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer

 
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer

 
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer

 
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer

 
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer

 
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

 
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer

 
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

 

Begrippen waar long in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer

 
lange handel
  ... de zogenaamde lange handel is een vorm van effectenhandel waarbij effecten worden gekocht voor de lange...Lees meer

 
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer

 
lifting leg
  ... onder de term lifting a leg verstaan we het sluiten van...Lees meer

 
long day
  ... de term long day komt voort uit de candlestickanalyse het wil zeggen dat er een grote body is gevormd omdat...Lees meer

 
bull cilinder
  ... een bull cilinder is een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uiteen short call optie en een long put optie en...Lees meer

 
squeeze
  ... een long squeeze is de benaming voor het sterk negatieve koerseffect dat optreedt als beleggers hausseposities hebben ingenomen in...Lees meer

 
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer

 
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer

 
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer

 
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer

 
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer

 
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer

 
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer

 
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer

 
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

 
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer

 
seagull
  ... een seagull is een minder bekende optiestrategie die bestaat uit een gekochte at the money call een verkochte out of the...Lees meer

 
pivotpointtechniek
  ... een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist...Lees meer

 
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer

 
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer

 
jellyrolls
  ... de jelly rollsis een optiestrategie die volledig gebaseerd is op arbitrage gaat uit van een long position in synthetisch aandelen...Lees meer

 
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer

 
hedgefund
  ... we spreken van een hedge fonds of hedge fund bij beleggings fondsen die met grote bedragen aan...Lees meer

 
long hedge
  ... onder een long hedge verstaan we het afdekken van een positie tegen een koersstijging door middel van het kopen...Lees meer

 
long legged doji
  ... we spreken in de candlestickanalyse over een long legged doji bij een doji met zowel een lange upper...Lees meer

 
hedgewrapper
  ... een hedgewrapper is een optiestrategie bestaande uit een long positie in een aandeel een long out of the money...Lees meer

 
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer

 
longdebasis
  ... met de term long de basis wordt een term uit de wereld van de goederentermijnmarkt bedoeld die neerkomt...Lees meer

 
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer

 
long term buy
  ... een long term buy is een koopadvies van een beleggingsanalist waarbij je indirect de boodschap "niet zeuren als...Lees meer

 
openkoop
  ... een open koop of openingskoop is het openen van een long positie in opties dat wil zeggen een positie...Lees meer

 
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer

 
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer

 
donchians vier weken regel
  ... een techniek die bekend staat om zijn eenvoud is de donchian's vier weken regel de techniek is...Lees meer

 
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer

 
long gaan
  ... met de term long gaan wordt bedoeld dat beleggers effecten kopen in de verwachting dat de koers gaat stijgen...Lees meer

 
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer

 
langlopende optie
  ... een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges...Lees meer

 
longzijn
  ... we spreken van long zijn bij een belegger met een zodanige positie dat hij meer rechten en of rendement...Lees meer

 
minimanipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in callopties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer

 
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer

 
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer

 
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer

 
intercommodityspread
  ... onder een inter commodity spread verstaan we een manier van beleggen waarbij een belegger een short positie in...Lees meer

 
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer

 
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer

 
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer

 
intercropspread
  ... een intercrop spread is een term uit de wereld van de termijnbeurzen en de grondstoffenhandel en het het wil zeggen...Lees meer

 

bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer

 

open buy
  ... een open buy is het openen van een long positie in opties door deze te kopen dwz het krijgen...Lees meer

 
bull rotated cilinder
  ... onder het begrip bull rotated cilinder verstaan we een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uit een long positie...Lees meer

 
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer

 
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer

 
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer

 
falpon
  ... falpon is een afkorting van fixed term agreement for long term put option on netherland securities...Lees meer

 
mini manipulatie
  ... we spreken van een minimanipulatie indien iemand een long positie in opties heeft en dan door allerlei handel gaat proberen...Lees meer

 
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer

 
trix
  ... de trix indicator is een combinatie van drie exponentiële gemiddelden waarbij de eerste een gemiddelde is van de koers de...Lees meer

 
positie afbouwen
  ... de term positie afbouwen wordt veel gebruikt voor het verkleinen of zelfs tot nul terug brengen van een positie...Lees meer

 
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer

 
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer

 
kortehandel
  ... we spreken wel van korte handel bij een vorm van effectenhandel waarbij koop en verkoop kort na elkaar plaatsvinden...Lees meer

 
leg
  ... de long positie en de short positie waaruit een spread of een straddle bestaat worden de "legs"genoemd...Lees meer

 
bullmarket
  ... een bull market is een periode van stijgende koersen dat wil zeggen meer dan gemiddeld stijgend...Lees meer

 
downsiderisk
  ... de downside risk is het risico dat men maximaal loopt bij een effectentransactie bij een long positie in opties kan...Lees meer

 
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer

 
weerderivaat
  ... weerderivaten of weather futures zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven waarbij een groot deel van de omzet en de winst afhankelijk...Lees meer

 
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer

 
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer

 
bullish markethedge
  ... een bullish market hedge is een hedge bestaande uit long warrant en een shortpositie in aandelen die het...Lees meer

 
intermarketspread
  ... we spreken van een intermarket spread als we twee tegengestelde futurescontracten afsluiten in verschillende markten dus bijvoorbeeld een long...Lees meer

 
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer

 
sluitingstransactie
  ... een sluitingstransactie is een transactie waarbij een belegger zijn positie opheft door een long positie te verkopen of een shortpositie...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.