Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 28 april 2014

Klassiek stuk

Klassiek stukEen Klassiek stuk wordt ook wel genoemd Kstuk of traditioneel stuk.

Het is een aandeel of obligatie, bestaande uit een mantel waarop o.m. de uitgevende instelling, het nummer van het betrokken stuk en de nominale waarde zijn vermeld en een dividendblad resp. couponblad.

Uit efficiencyoverwegingen zijn de meeste Kstukken door splitsing van de eigendom in de juridische eigendom (gebonden aan het stuknummer) en de economische en fiscale eigendom, via de leden van het Centrum voor Fondsenadministratie BV omgezet in zogeheten CFstukken zonder nummerbinding.

CFstukken kunnen weer via zogenoemde ruildepots worden omgezet in Kstukken.

Verwisseling van Kstukken in CFstukken is niet mogelijk als het stuknummer voor de cliënt van essentiële betekenis is zoals bijvoorbeeld bij de zogenaamde premieleningen het geval is.
Gebruikte begrippen in klassiek stuk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cfstukken
  ... de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
fondsenadministratie
  ... de fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt de fondsenadministratie wordt...Lees meer
kstuk
  ... de term k stuk is de verkorte benaming van een zogenaamd klassiek stuk ofwel een aandeel in de meer oorspronkelijke...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
nummerbinding
  ... onder nummerbinding verstaan we de koppeling van iets aan een persoon door er een nummer aan te geven...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
stuknummer
  ... het stuknummer is het op een fysiek effect vermelde volgnummer dat op de mantel de talon en elke coupon of...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar klassiek stuk in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
fixed rate
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
kstuk
  ... de term k stuk is de verkorte benaming van een zogenaamd klassiek stuk ofwel een aandeel in de meer oorspronkelijke...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.