Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 7 april 2014

historische koersen

Historische koersenDe meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen.

We dienen dus te beginnen met het opbouwen van een verzameling koersen.

De eerste vragen die we dan te beantwoorden krijgen zijn: Hoe ver moet ik terug in de geschiedenis? Moet ik week-, dag-, kwartier- of zelfs tikkoersen gebruiken? Hoe ver terug in de tijd? De vraag, hoe ver terug te gaan in de geschiedenis is niet zo eenvoudig te beantwoorden.

De meeste technieken hebben enkele tientallen koersen nodig om een beeld te vormen.

Willen we echter gaan testen, hoe een systeem zich in de praktijk gedraagt, dan dienen we over meer koersen te beschikken.

Hierbij dienen bij voorkeur perioden voor te komen, waarin de beurs zich afwijkend gedraagt.In de afbeelding zien we een paar interessante perioden, namelijk 1980-1987, een gelijkmatig lopende beurs, de crash van 1987 en de periode daarna, waar de beurs in grote golfbewegingen op en neer gaat.

Willen we ons systeem betrouwbaar kunnen testen, dan moet het op al deze perioden worden uitgeprobeerd.

En we zien in de praktijk, dat het moeilijk is om een systeem te knutselen, dat daaraan voldoet! Week-, dag-, kwartier,- of zelfs tikkoersen? Wat we voor soort koersen gaan gebruiken is vooral van belang voor onze beleggingshorizon.

Een lange-termijn belegger, en dan praten we over 6 maanden of meer, zal uit weekkoersen ruim voldoende informatie halen.

Praten we over een kortere periode, dan liggen dagkoersen voor de hand.

Behoort u tot die mensen, die de tijd (en zin!) hebben om de hele dag voor de computer te zitten, dan wel voor een teletekstscherm, dan zijn kwartier- en tikkoersen voor u interessant.

Ook maakt het fors verschil waarin we beleggen.

Praten we over aandelen, dan zijn de veranderingen op dagbasis procentueel zo klein, dat eventuele opbrengsten ten onder gaan in transactiekosten.

Bij opties ligt dit al gunstiger, en komen dagkoersen al meer geschikt naar voren.

Waarbij het overigens ook nog zo is, dat we hier behalve met transactiekosten ook nog te maken krijgen met het verschil in koop- en verkoopkoersen (bied- en laatprijzen).

Ook hier zullen we in het algemeen opties meerdere dagen aan moeten houden om tot winstgevende transacties te komen.

Kwartier- en tickkoersen tenslotte lenen zich prima voor de intra-day handel.

Hierbij neemt men meermalen per dag een positie in en sluit deze weer af.

Gezien de kleine verschillen die zo te realiseren zijn, leent zich deze tactiek uitsluitend voor handel in effecten met grote hefboomwerking, met name futures.

Het onderhouden van de koersen
Als we besloten hebben wat voor soort koersen we willen gebruiken, dan komt het onderhoud van deze koersen om de hoek kijken.

Voor tickkoersen is er maar één oplossing, namelijk real-time verbinding met de beurs.

Deze zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, waarbij de gegevens via een televisiekanaal of via ADSL worden overgedragen.

Op dit moment is het nog zo, dat er vrij veel voor komt kijken, om deze gegevens in een bruikbare vorm op schijf te krijgen.

Ook internet biedt een enorme collectie websites met koersen, meestal een kwartiertje vertraagd, net als teletekst.

Doordat er ook nog auteursrechten aan de beurs betaald moeten worden, zijn realtime systemen prijzig.

Enkele honderden euros per maand moeten er toch wel voor gereserveerd worden.

Kwartierkoersen zijn eenvoudiger te verkrijgen.

Er zijn teletekstkaarten in de handel, die samen met de geschikte software de koersen per kwartier weg kunnen schrijven, gebruik maken van teletekst.

Na de investering in de teletekstkaart en software om deze uit te lezen, kunnen we de koersen gratis binnenhalen.

Wel hebben ze een vertraging van een kwartier tot een half uur.

Dat maakt ze bijvoorbeeld voor de handel in futures al onbruikbaar, omdat de onderliggende waarde van die futures in dat halfuur al behoorlijk af kan wijken.

Daarnaast zijn er een aantal internetsites waar we koersen kunnen downloaden.

Deze hebben in het algemeen wel een flinke vertraging.

Dagkoersen kunnen eveneens van teletekst worden gehaald.

Dat is zondermeer de goedkoopste oplossing, als we handmatig inbrengen even vergeten.

Ook kunnen we dagkoersen downloaden van diverse internetsites en zijn er meerder dataleveranciers waar we tegen een geringe betaling deze gegevens binnen kunnen halen.

Weekkoersen tenslotte zijn natuurlijk uit de dagkoersen van vrijdag te halen, maar zelfs handmatig inbrengen hoeft niet uitgesloten te worden, tenminste, als de software zich daar een beetje voor leent.

Voordelen zijn de lage kosten en de geringe eisen die aan de hardware worden gesteld.

Verder dient de software nog te beschikken over functies als handmatige correctie van fouten, de mogelijkheid om ontbrekende gegevens ergens vandaan te halen (vooral bij teletekst en realtime van belang), uitvoeren van een aandelen split-up en dergelijke.

Ook import- en exportfuncties zijn handig en als we met meerdere softwarepakketten werken, zelfs zondermeer noodzakelijk.

Houdt met deze functies rekening als u software koopt want ze zijn niet vanzelfsprekend altijd aanwezig.

En dan kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan als u later andere software toe wilt voegen.

Hoe kom ik aan historische koersen?
Nu u een beslissing hebt genomen met wat voor soort koersen u denkt te gaan werken, zult u nog ergens historische koersen op de kop moeten tikken.

Het verdient aanbeveling daarvoor wat softwareleveranciers en dataleveranciers af te bellen.

Vaak is het mogelijk om koersen in een algemeen bruikbaar formaat te verkrijgen.

De kosten lopen daarbij flink uiteen, dus enige oriëntatie kan nooit kwaad.

Ook hierbij geldt weer, dat er op internet veel koersen te vinden zijn.

Een voorbeeld is YAHOO financials Voor de meeste fondsen is het voldoende als u over enkele jaren koersen beschikt.

Het is plezierig om daarnaast enkele fondsen met een lange periode te hebben, bij voorkeur vanaf 1980, om de verschillende perioden afzonderlijk te kunnen bestuderen.
Gebruikte begrippen in historische koersen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
correctie
  ... een correctie of ook wel een terugval is een verandering in de trend van de koersen een eerste koersdaling na...Lees meer
crash
  ... crash of krach zijn gebruikte uitdrukkingen voor een beurscrisis ofwel een plotseling ineenstorting van de koersen de meest bekende zijn de...Lees meer
dagkoersen
  ... onder dagkoersen verstaan we de koersen zoals die aan het einde van de dag bekend zijn...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
financials
  ... de term financials wordt vaak gebruikt voor het aanduiden van de branche van bedrijven die werkzaam zijn in de financiële...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
tickkoersen
  ... we maken gebruik van zogenaamde tickkoersen of tikkoersen als we elke verandering van koers willen signaleren en vastleggen...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
weekkoersen
  ... weekkoersen zijn afgeleid van dagkoersen het principe waarop deze berekend worden komt wel een beetje overeen...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar historische koersen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
chart reading
  ... onder chartreading of charting verstaan we in de wereld van de technische analyse het analyseren van grafieken van historische...Lees meer
lookbackinterval
  ... het lookback interval is het aantal historische koersen dat gebruikt wordt om een tradingstrategie te testen...Lees meer
koersendienst
  ... een koersendienst is een service waarbij men koersen van de beurzen kan verkrijgen in een door de computer leesbare vorm...Lees meer
charting
  ... onder chartreading of charting verstaan we het analyseren van grafieken van historische koersen waarop aan en verkoopbeslissingen voor een aandelenportefeuille...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.