Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 30 maart 2014

Boekhouding

BoekhoudingDe boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf, voor zover die in geld zijn te waarderen.

Op grond van de boekhouding kunnen een winst- en verliesrekening en een balans worden opgesteld.Gebruikte begrippen in boekhouding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer

Begrippen waar boekhouding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
activeren
  ... De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans...Lees meer
commerciële balans
  ... deze deskundigen worden ingeroepen bij geschillen in...Lees meer
amortisatie
  ... Met het begrip amortisatie wordt de manier bedoeld waarop er in de boekhouding op goodwill wordt afgeschreven bij een onderneming...Lees meer
passiva
  ... een passieve beleggingsstrategie is een strategie die erop gericht is een effectenportefeuille met een bepaalde begrensde risicograad te selecteren...Lees meer
afschrijven
  ... Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
accountantsverklaring
  ... een accountantsverklaring is een op schrift gestelde mededeling van een registeraccountant de accountantsverklaring bevat een verslag van de uitkomst van...Lees meer
activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
extracomptabel
  ... het tegengestelde van intracomptabel is extracomptabel en we spreken hiervan als bepaalde administratieve gegevens niet via de boekhouding en het...Lees meer
bewaarder van hypotheken
  ... onder het hypotheekkantoor verstaan we het kantoor van de bewaarder van hypotheken het kadaster en de scheepsbewijzen...Lees meer
hypotheekkantoor
  ... onder het hypotheekkantoor verstaan we het kantoor van de bewaarder van hypotheken het kadaster en de scheepsbewijzen...Lees meer
afstempelen
  ... Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
kostenplaats
  ... onder een kostenplaats verstaan we een afdeling of andere eenheid binnen een bedrijf waar daadwerkelijk iets wordt geproduceerd of waar...Lees meer
bedriegelijke bankbreuk
  ... onder bedriegelijke bankbreuk verstaan we een strafbaar feit dat is gepleegd door een failliet die bijvoorbeeld schulden heeft verzonnen...Lees meer
nationale boekhouding
  ... de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in...Lees meer
nationalerekeningen
  ... de nationale rekeningen is een door het cbs jaarlijks verzorgd boekhoudkundig stelsel van rekeningen waarmee de nederlandse economie in...Lees meer
publikatiebalans
  ... de publikatie balans is een speciale wat minder gedetailleerde uitvoering van de balans van een vennootschap die gedeponeerd moet worden...Lees meer
wet van benford
  ... de wet van benford wordt gebruikt om een snelle inschatting te maken of op één of andere manier...Lees meer
premine
  ... de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
vaste activa
  ... de vaste activa zijn de meer duurzame bezittingen productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan van een onderneming...Lees meer
realisatiebeginsel
  ... het realisatiebeginsel is een term uit de wereld van de boekhouding en wil zeggen dat de winst van een bedrijf...Lees meer
financiële informatie
  ... met de financiële informatie wordt alle informatie bedoeld die meer inzicht kan geven over de financiële positie van een...Lees meer
hypothecair uittreksel
  ... een hypothecair uittreksel bevat gegevens uit de kadastrale en hypothecaire boekhouding met betrekking tot een onroerende zaak waaruit ondermeer...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
afschrijving op basis van vervangingswaarde
  ... Met de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er...Lees meer
kasstelsel
  ... bij het gebruik van het kasstelsel in de boekhouding worden de uitgaven en de ontvangsten toegerekend aan het tijdvak waarin...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
lijk in de kast
  ... we spreken van een lijk in de kast als er bij een fusie overname of aankoop van...Lees meer
boekingsstuk
  ... met een zogenaamd boekingsstuk bedoelen we een document dat als basis dient voor het aanbrengen van een mutatie in de...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
vastkapitaal
  ... onder vast kapitaal verstaan we de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan dit zijn terreinen fabrieken kantoren en machines...Lees meer
eenvoudige bankbreuk
  ... onder eenvoudige bankbreuk verstaan we een strafbaar feit gepleegd door een failliet die zijn boekhouding en bijbehorende bescheiden niet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.