Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 19 maart 2014

Aandelenlease

AandelenleaseBij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen. Aandelenlease was erg populair in de jaren negentig en elke bank of verzekeraar had wel een aandelenleaseplan maar na enkele enorme schandalen was de lol er wel af.

Als het om geld gaat dat u niet nodig hebt, en u hebt een goede effectenportefeuille, dan kan het wel eens interessant zijn een klein bedrag te lenen met de effectenportefeuille als onderpand.

Als uw opbrengst hoger is dan de rente die u moet betalen, dan verdient u gewoon geld door te lenen.

Maar, ook hier schuilt een groot gevaar: Als uw portefeuille snel in waarde daalt kan het zijn dat het onderpand van uw lening niet voldoende meer is.

Uw bank zal u dan vragen om een bedrag bij te storten.

En dan kan het allemaal wel vervelend worden.

Dit soort constructies zijn dan ook alleen aan te raden als de portefeuille redelijk bestand is tegen plotselinge dalingen.

Raadpleeg een goede adviseur, of lees eerst eens een boekje over dit soort materie, bijvoorbeeld "portefeuilleverzekering" uit de serie die op deze website word aangeboden.

Leasing is de afgelopen jaren populair geworden bij kapitaalgoederen als auto’s, vliegtuigen en grote zeeschepen.

Dit heeft zich steeds verder uitgebreid richting de consumentenmarkt.

Zo is het al een tijdje mogelijk om scooters, parketvloeren en dergelijke te leasen.

Zo zijn ook de financiele innovateurs in de lease constructies gedoken om nieuwe producten uit te denken.

De aandelenlease is een ontwikkeling op dit gebied.

Het principe van leasing is in feite heel eenvoudig.

Er werd een kredietlening verstrekt die naar gelang het soort vergoeding wel of niet werd afgelost.

Er zijn namelijk twee mogelijkheden: het betalen van een annuïteit of het betalen van alleen de rente van de lening.

De annuïteit bestaat uit twee onderdelen n.l. Een rentebestanddeel en een flossingsbestanddeel.

De rentebestanddelen waren en zijn soms fiscaal aftrekbaar en de aflossingsbestandelen zorgen voor de aflossing van de lening aan het eind van de overeengekomen termijn.

De belegger werd aan het eind van de periode gelijk eigenaar van het pakket aandelen.

Tevens werd de belegger aan het eind van de periode geen eigenaar van de aandelen.

De overige kenmerken tussen de vormen komen met elkaar overeen.

De lease constructie vangt aan met het openen van een effectenkrediet.

Vervolgens worden er aandelen van gekocht en is het afwachten totdat aan het eind van de overeengekomen periode de aandelen worden verkocht of werd het contract verlengd.

Zo zien we dus dat de fiscaliteit in het voordeel van de belegger mits hij/zij niet te veel rente ontvangt.

Ontvangen en betaalde rente moet nu nog voor de inkomstenbelasting namelijk gesaldeerd worden voordat het een aftrekpost oplevert.

Het hefboomeffect is nog zo’n belangrijk voordeel van de aandelenleasing.

Ter illustratie even een rekenvoorbeeld.

Een belegger leent 100,- euro tegen 12.5%, de betaalde rente is bij 60% belastingtarief 5 euro of 5%.

Van die 100,-euro koopt hij/zij een aandeel.

Een jaar later verkoopt de belegger het aandeel voor 110,- euro.

Hij/zij heeft dus een winst, na aflossing van de lening, van 10,- euro.

Ten opzichte van de investering is dit dus een verdubbeling in plaats van 10% als de belegger het aandeel zelf had gekocht.

Zoals alle financiele producten heeft de aandelenlease ook zijn nadelen.

Een van de nadelen zijn de hoge kosten die de aanbieders de klant in rekening brengen.

De aanbieders vragen tussen de 9.25% en de 15% plus nog eventuele administratie kosten.  Een ander nadeel zit hem in het feit dat je niet zomaar kan uitstappen, behalve bij overlijden, zonder boete. Gezien de vele wijzigingen per 1 jan 2001 in het fiscale stelsel is het altijd ten zeerste aan te raden een fiscalist te raadplegen voordat u in een dergelijk produkt deelneemt.

Bij stijging van de koersen gaat men geld verdienen, zeggen de advertenties. In de praktijk blijkt dat pas vanaf 12% stijging van de aandelen koersen er een positief resultaat te behalen valt, Bovenstaande artikeltjes stammen uit het jaar 2000. Inmiddels hebben velen ontdekt hoe waar dit was, en de rechtszaken volgen elkaar in hoog tempo op.Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer actueel is, want nog steeds proberen allerlei bedrijven u op een dergelijke manier aan dubieuze beleggingsproducten te helpen.

Update.

Vandaag, 6 dec 2022, heeft de rechtbank de gedupeerden van aandelenlease uit de vorige eeuw in het gelijk gesteld. Hun zeer lange adem heeft toch vrucht afgeworpen. Desondanks schijnen er nog steeds hele stapels claims bij de diverse rechtbanken op de plank te liggen. Zie https://www.telegraaf.nl/financieel/230221593/lange-adem-gedupeerden-in-zaken-aandelenlease-loont-volledige-schade-vergoed


Gebruikte begrippen in aandelenlease


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenleaseplan
  ... de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aftrekpost
  ... De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fiscaal aftrekbaar
  ... we noemen een bepaalde kostenpost bijvoorbeeld een aankoop fiscaal aftrekbaar als er ofwel in de privésfeer een mogelijkheid...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hefboomeffect
  ... het hefboomeffect of leverage is het verschijnsel dat we met een kleine investering een groter rendement kunnen krijgen...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
uitstappen
  ... onder uitstappen verstaan we het verkopen van aandelen van een fonds het tegenovergestelde van uitstappen is instappen...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar aandelenlease in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

mandje
  ... we spreken van een mandje aandelen bij een verzameling aandelen die als een geheel wordt beschouwd bijvoorbeeld bij een index...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.