Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 25 maart 2014

Aandeelhoudersvergadering

AandeelhoudersvergaderingVolgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap. Door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in de praktijk nog wel eens ingeperkt omdat veel bedrijven niet op veel macht van de aandeelhouders zitten te wachten. Dit is zeker het geval als de stemgerechtigde aandelen in een administratiekantoor zijn ondergebracht waartegen certificaten va aandelen zijn uitgegeven. Ook middels prioriteitsaandelen kan de macht van de aandeelhoudersvergadering drastisch worden ingeperkt.

Elk bedrijf dat aandelen heeft uitgegeven dient minimaal eens per jaar een officiële algemene vergadering van aandeelhouders ofwel AVA of kortweg een algemene vergadering van aandeelhoudersvergadering uit te schrijven. Deze aandeelhoudersvergadering moet binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar plaats hebben.

De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een onderneming die aandelen heeft uitgegeven. In het algemeen dus een vennootschap.

Onder de bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering treffen we aan:

  • Benoemen en ontslaan van de commissarissen en directie
  • Vaststellen van de jaarrekening van het bedrijf 
  • Beslissen over een statutenwijziging.
  • Het ontbinden van de vennootschap


Vertalingen van aandeelhoudersvergadering

Duits:    Hauptversammlung

Gebruikte begrippen in aandeelhoudersvergadering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
administratiekantoor
  ... Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
boekjaar
  ... het boekjaar is een vaste terugkerende periode aan het einde waarvan de boekhouding wordt afgesloten en de balans per die...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar aandeelhoudersvergadering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
custodian
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financiã«le instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
beschermingsconstructies
  ... beschermingsconstructies van vennootschappen zijn bedoeld om te voorkomen dat een bedrijf wordt overgenomen of om de macht van de aandeelhouders...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
deponering van aandelen
  ... onder de deponering van aandelen verstaan we het in bewaring geven van effecten bij een depotbank of andere...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
depotbank
  ... een depotbank is in het algemeen een bank of andere financi ële instelling die bevoegd is effecten in bewaring te nemen...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.