Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 8 september 2013

Gedekt schrijven

Gedekt schrijvenGedekt schrijven is het schrijven van CALL-opties terwijl men de onderliggende waarde , of een CALL met lagere uitoefenprijs in bezit heeft.

De gedekte call is in veel gevallen de eerste strategie waar een beginnende optiebelegger zich aan waagt.

Al was het maar omdat de meeste al ervaring in het beleggen in aandelen hebben opgedaan.

De gedekte call is een manier om inkomen uit je portefeuille te kunnen genereren, en je kunt er een lichte vorm van beveiliging mee opbouwen.

Het is belangrijk voor een belegger dat hij het mechanisme achter deze gedekte call goed begrijpt voordat hij zich er in de praktijk aan gaat wagen.

Bij consistent en consequent gebruik van deze techniek kan er een leuk extra rendement op een effectenportefeuille worden gemaakt.

In principe is de gedekte call strategie bedoeld voor eenheden van 100 aandelen.

Voor elke 100 aandelen van een bepaald fonds dat men in bezit heeft wordt 1 call contract geschreven.

Bij dit verkopen geeft de verkoper het recht weg aan de koper om op een bepaalde datum voor een bepaalde koers 100 aandelen aan te kopen, wat de koers van dat aandeel op dat moment ook mag zijn.

Het woord gedekt komt van het feit dat de verkoper de aandelen altijd kan leveren omdat hij de aandelen in zijn bezit heeft.

Dit in tegenstelling tot een verkoper die een calloptie schrijft zonder de aandelen te bezitten, wat naakt schrijven wordt genoemd.

Bij deze techniek is wel degelijk sprake van een fors risico als het aandeel snel in koers stijgt.

Betekent dit dat het geheel risicoloos is? Nee, dat ook weer niet.

Een flinke val van de onderliggende waarde is niet gedekt.

Een klein verlies nog wel.

Maar elke koers die lager ligt dan de aankoopprijs van de aandelen verminderd met de ontvangen premie van de calloptie zal voor verlies zorgen.

De verkopers van gedekte calls vallen in twee groepen uiteen.

Beide groepen hebben zo hun eigen doelstellingen.

De ene groep wil wat meer rendement binnenhalen van de aandelen die men al in bezit heeft zonder dat men deze daadwerkelijk wil verkopen.

Zij zullen in het algemeen out-of-the-money opties verkopen, waarbij het risico van gedwongen verkoop geringer is.

De andere groep heeft interesse in het contante geld dat de ontvangen premie bij de verkoop opbrengt.

Deze groep zoekt dan ook een manier om zoveel mogelijk premie te vangen, wat het beste gaat door at-the-money opties te verkopen.

De eerste groep is vooral aandelen belegger, en zal de aandelen met meer interesse volgen.

Degenen die alleen in de premie interesse hebben zullen dat in het algemeen niet doen.

Zij selecteren gewoon op de hoogte van de premies, en welke aandelen daarachter zitten interesseert hen niet.

Omdat deze aandelen echter wel gekocht moeten worden is hier een groter risico aanwezig om een kat in de zak te kopen.

Vaak zal het hier aandelen betreffen die erg op en neer gaan (de hoge volatility die dit geeft zal zorgen voor hoge premies) vaak gebaseerd op geruchten of speculaties onder de beleggers of in de pers.

Daarom lijkt de gedekte call toch meer een aanvullende techniek voor de aandelenbelegger te zijn.

Het risico van aandelen verminderen met geschreven callopties. In feite is het kopen van aandelen een riskante bezigheid omdat de waarde van een aandeel zondermeer naar nul terug kan vallen.

En het zijn niet de slechtst bekend staande bedrijven die dat overkomt.

Denk aan namen als Fokker,Daf,SNS, FORTIS.

Dit risico is iets te verkleinen door callopties te schrijven met deze aandelen als onderliggende waarde.

Naast het verminderen van het risico verhoogt u er het rendement op uw aandelen mee.

Het rendement kan daarbij nog aanzienlijk worden verbeterd door het schrijven van gedekte callopties die nog maar een maand of drie te gaan hebben.

Gebruiken we voor het aandeel een (veel voordeliger) langlopende optie dan kunnen we het rendement nog verder verhogen.

We kunnen bij het schrijven van de call ervoor zorgen dat we een inmiddels opgebouwd rendement min of meer vastzetten.

Wel lopen we het risico dat het aandeel nog verder stijgt en dat we dus een leverplicht krijgen.

Voorbeeld: Aandeel wiska stijgt van 94 naar 105 euro.

We schrijven nu een call 105.

Omdat dit een at-the-money calloptie is ontvangen we relatief veel premie, zeg 6 euro.

Blijft wiska op deze koers hangen dan is er niets aan de hand en is het ontvangen geld binnen.

Maar stijgt wiska bijvoorbeeld naar 120 dan moeten we toch voor 105 verkopen.

Dat is het risico van het vak.

Maar door de ontvangen 6 euro hebben we in feite voor 111 verkocht.

Maar het aandeel kan ook weer zakken.

Stel dat wiska zakt naar 100, dan houden we de ontvangen 6 euro premie in de zak.

Pas als wiska onder de 99 zakt gaan we weer verlies lijden.

Het schrijven van een calloptie kan ook het bekende dilemma voor een aandelenbezitter "moet ik nu verkopen of juist niet" helpen oplossen.

Zeker omdat dit bij veel beleggers een emotionele gebeurtenis is.

Sommigen hebben gewoon moeite om hun lievelingsaandeel van de hand te doen.

Ook kan inhaligheid meespelen waardoor een belegger niet verkoopt in de hoop dat de koersen verder gaan stijgen terwijl hij dat eigenlijk wel had moeten doen.

En zo kan het schrijven van calls niet alleen positief uitwerken als we naar het moneymanagement moneymanagement kijken, maar kan het ook problemen uit de beleggingspsychologie helpen oplossen.
Gebruikte begrippen in gedekt schrijven


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
at the money
  ... een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
effectenportefeuille
  ... een effectenportefeuille is de verzamelnaam voor het gehele effectenbezit van een belegger...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geruchten
  ... waarschijnlijk zijn geruchten de meest gebruikte reden om over te gaan tot de aankoop van aandelen los van alle mooie...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
langlopende optie
  ... een langlopende optie is een optie met een looptijd van langer dan een jaar op de optiebeurs van amsterdam exchanges...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
naakt schrijven
  ... onder naakt schrijven verstaan we het schrijven van een calloptie of een future zonder dat men de onderliggende waarde...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar gedekt schrijven in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

return if execisedl
  ... de term return if exercised komt uit de wereld van het gedekt schrijven van callopties...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.