Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 september 2013

Angst

AngstAngst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers, maar het is voor menige belegger en trader verreweg de belangrijkste hinderpaal om zelfs maar succes te kunnen hebben. Kennis van angst is misschien wel de allerbelangrijkste kennis die een trader zich eigen MOET maken.

En dan praten we nog niet over gretigheid en hebzucht, die als angst om mogelijk te laat te komen of om iets te kort te komen gezien mogen worden.

Kortom, angst is misschien wel het belangrijkste fenomeen uit de toegepaste beleggingspsychologie.

Angst is een oerdrift.


Angst komt voort uit de tijd dat we nog met een berevel om liepen te klappertanden. Als we aangevallen werden door een wild dier, dan moet er direct gehandeld worden. Er wordt niet over nagedacht. Angst neemt in dat geval de ratio, de normale werking van de hersen gewoon over.
Dat is ook de oorzaak van pure paniek en het irrationele gedrag wat panische mensen vertonen.

Bij beroepen waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die zelfs levensbedreigend zijn, bijvoorbeeld piloten, bediening van een kerncentrale, militairen en dergelijke lost men dit probleem op door steeds maar te oefenen met simulaties etc. zodat men niet alleen weet wat men moet doen, maar dit ook automatisch, als het ware uit die angstreflex, daadwerkelijk gaat doen.

Daarom moet ook elke beginnende handelaar en actieve belegger leren om met deze angst om te gaan.
Lukt dat namelijk niet, dan moet je nooit aan trading beginnen.  Er zijn veel beginners die dromen van een actieve handel in opties en aandelen omdat ze denken dat het een eenvoudige weg zonder al te veel obstakels is die direct naar rijkdom voert.  Maar velen zullen de eerste stap nooit gaan zetten, alleen al omdat ze domweg bang zijn om geld te gaan verliezen.

Daarom behandelen we hier een paar tips om de angst te leren overwinnen.

Waar elke trader mee moet beginnen is met het handelen op papier, ofwel papertrading.
Er is geen betere manier om het wereldje van de handel in opties en aandelen te leren kennen.
Er is geen sprake van echt geld dat het risico loopt om verloren te gaan maar er wordt wel ervaring opgedaan.  Er zijn zelfs services te vinden die als “echte” broker functioneren om het nog veel echter te maken.

De meeste aandelen zijn qua koersen simpel te volgen via de krant of een internetsite.
Dit is in elk geval ruim voldoende om te zien of een fonds zich in de door ons gewenste richting begeeft of juist een tegengestelde richting inslaat.

U leert de effectenmarkt kennen, en de kennis die u daarmee opdoet zorgt voor een stukje zekerheid.
En zekerheid is goed om angsten te overwinnen.

De volgende stap is te gaan handelen maar uitsluitend met geld dat u kwijt mag raken.
U moet u dat beslist zonder enig merkbaar probleem kunnen veroorloven.
Ga NOOIT, maar dan ook NOOIT handelen met geld dat u nodig zou kunnen hebben voor uw basisbehoeften als voedsel, of voor uw vaste lasten als huur, rente en aflossingen en dergelijke.

En wel het allerbelangrijkste is om NOOIT met geleend geld te werken, ook al is het onder allerlei fraaie marketingkreten verstopt. Iedereen die aan deze handel gaat meedoen moet weten waar de eigen angstgrens ligt. Want als deze grens wordt overschreden dan zal de angst meer dan ooit de kop opsteken en zelf overgaan in pure paniek.

En die angst zorgt er dan wel voor dat de beslissingen die genomen moeten worden niet goed zijn.
De beruchte paniekverkoop tegen een absurde koers is vaak het gevolg. Dit is volledig afhankelijk van de persoonlijkheid van de trader.

Daarom moet uw tradingstijl volledig aangepast zijn aan uw persoonlijkheid. Als u bijvoorbeeld een behoudend en voorzichtig personage bent, zorg er dan voor te handelen in iets dat een rustig patroon vertoont.

Maar als u iemand bent die niet bang is voor wat risico, dan kunt u rustig met wat meer risico handelen.
Maar handel nooit onder druk of uit angst. Dat gaat gegarandeerd verkeerd. Het is buitengewoon belangrijk om onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden en met gezond verstand te werken En zorg er tot slot voor dat u niet in 1 markt belegt, maar in meerdere.

Gebruik ook niet één techniek of strategie maar gebruik er verschillende die ook van verschillende cijfers zijn afgeleid. Bijvoorbeeld eentje van de koersen, eentje van het sentiment, eentje van de omzet, een marktindicator en dergelijke.

En als er dan eens iets niet goed gaat, zoals meestal wel een paar keer, dan heeft u nog voldoende over om de klap op te vangen. Maar het is goed om ook die psychologische factor niet te verwaarlozen:

Niet alleen zit angst en de reactie daarop in de genen, ook vandaag de dag speelt het een enorme rol in ons gedrag. Als we op straat lopen en er komt opeens een vrachtwagen in volle vaart op ons af dan neemt die vrachtauto de rol over van het roofdier uit de oertijd en wijzelf zijn de prooi. En onze hersenen hoeven dan ook niet lang na te denken maar zorgen voor een reusachtige sprong waarvan we zelf niet wisten dat we het konden.

Nu is dit een voorbeeld van een concreet gevaar. Maar er zijn ook veel onderbewuste roofdieren die ons er toe aanzetten om een actie te nemen, vaak volledig onbewust. In de wereld van de effectenhandel dwingen ze ons maar al te vaak tot actie. Daar wordt de angst zelf het roofdier dat ons tot acties aanzet. En één van de belangrijkste roofdieren in die markten heet hebzucht.

Koersen gaan omhoog als beleggers gaan kopen en omlaag als ze gaan verkopen. Zo eenvoudig werkt dat. De motieven van al die kopers en verkopers kennen we verder niet. Wel weten we dat beleggers vaak -al dan niet onbewust- als een soort van kudde opereren en de roofdieren tegemoet treden.

Angst is menselijk. Tenzij behandeld met medicijnen kent iedereen het. Emotie zorgt voor groepsvorming en het is ondermeer de reclamewereld die zorgt dat die emoties aangesproken worden en dat we met z'n allen bepaalde producten gaan kopen.

De grootste angst van de meeste traders is op één belangrijk punt gebaseerd, namelijk dat we het niet leuk vinden om het bij het verkeerde eind te hebben. En als we beseffen dat we een fout gemaakt hebben vinden we het niet leuk om dat toe te geven. Soms niet dit zulke sterke vormen aan dat mensen alles doen om er maar vanaf te komen. Daarom is een zogenaamde short squeeze rally meestal ook zo heftig. Beleggers beseffen dat ze fout zitten en willen dat tegen elke prijs ongedaan maken. Uiteraard kennen we ook de long squeeze declines waar men zo snel mogelijk overal vanaf wil voordat het verder gaat dalen.

De vier grootste angsten van traders en beleggers zijn dan ook:
- de angst om te verliezen,
- de angst om de boot te missen,
- de angst om niet alles binnen te halen wat mogelijk is en
- de angst om het verkeerd te hebben.

In al deze vier gevallen worden we opgejaagd door de angst zelf. En het dwingt ons om dingen te doen waarvan we weten dat het niet het beste is om te doen onder de gegeven omstandigheden. De angst om geplet te worden door een aanstormende vrachtauto is heel realistisch. Maar aan een verkeerde beslissing met een belegging gaan we echt niet dood. Het eerste geval is pure realisteit, het tweede is even pure emotie. En waar we bij het eerste punt weinig keuze hebben, hebben de de reactie op het tweede punt wel degelijk in de hand. We staan zelf toe dat onze emoties ons denken beïnvloeden.

De enige manier om dit roofdier te bestrijden is zelf een sterker roofdier te worden. Ga die angst te lijf. Zie het onder ogen en ga het bestrijden. Ga niet als een konijn naar de koplampen van een auto zitten staren maar neem actie. Wordt het roofdier en vraag jezelf af of die andere bedreiger van je echt zo sterk is. Of die jouw handelen moet sturen. Als je dat toestaan, dan krimp je als dat konijn in elkaar in plaats van de actie te nemen om jezelf te redden. Ga je de angsten te lijf, dan krijgen ze steeds minder vat op je. Vooral die angsten die alleen maar op emotie zijn gebaseerd. Amerikanen spreken van FEAR en benoemen dit wel met de volgende afkorting: False Evidence Appearing Real (F.E.A.R.).

Dus vals bewijs dat echt lijkt te zijn. En zo is het maar net. Angsten worden echt als je ze de kans geeft om echt te worden. Zorg dat u als belegger uw zaakjes op orde hebt, Zorg als trader voor een goed moneymanagement zoals in dit boek beschreven en run uw trading als een business. Dan is er voor die op emotie gebaseerde angsten al veel minder reden meer.

Kijk naar de realiteit en niet naar wat u denkt dat de realiteit is.

Angst als zelfvervullende profetie

Er zijn verschillende theoriën over maar vaak zien we dat angst bewaarheid wordt. Als we bang zijn voor een verlies in een effectenpositie dan verliezen we ook daadwerkelijk. Energie gaat naar datgene waar de aandacht naar uitgaat volgens velen, en dat verklaart dat de kans dat iets gebeurt des te groter is naarmate we er banger voor zijn.

Elke F1-coureur en anderen die zich met snelheidssporten bezighouden kennen het gezegde: Kijk waar je naar toe wilt gaan en niet waar je bang bent om terecht te komen. De kans dat je daar dan ook inderdaad terecht komt is te groot!.


Voorkomen is beter dan genezen

Zorg dat u altijd verantwoord bezig bent. Neem geen idiote risico's. Blijf binnen goede moneymanagement regels. Erken het risico van angst maar zorg ervoor dat het geen kans krijgt door uw goede voorbereidingen.

Angst hoort erbij

Zie angst als een signaal dat uw lichaam afgeeft. laat uw lichaam dat doen. Ga er in mee. En blaas het dan van u af als stoom uit een ketel en doe wat u moet doen. Onderdrukken is zinloos en gaat niet lukken. Accepteren en hanteren lukt wel


Angst kan van verschillende kanten komen


Angst is de dus een emotie die voor een vorm van activiteit zorgt en dat kan positief zijn. Het zet mensen in beweging. Maar angst kan ook juist uit een positieve mogelijkheid voortkomen. Namelijk uit het feit dat zich een kans voordoet, dat we die herkennen maar vervolgens aan ons neus voorbij zien gaan. Het tegengestelde van angst voor gevaar. En in de wereld van trading komen we ze beide tegen.

Sommige traders worden vooral door deze laatste vorm gemotiveerd om in actie te komen. De kans die zich voor lijkt te doen mag onder geen voorwaarde gemist worden. Maar er is ook een groep die vooral actie neemt door de angst om geld te verliezen. Deze groep vist vaak achter het net en groep die te gretig is verliest vaak.

Het is een bekend psychologische probleem. Het is alsof iemand met één voet op het gaspedaal zit tijdens het rijden en met één voet op de rem. Je kunt gas geven wat je wilt maar meer dan dat je veel geraas van de motor produceert gebeurt er niet.
Het is een natuurlijke reactie van mensen om deze situatie te voorkomen. De meeste traders kijken daarom slechts één kant op. Meestal kijken ze naar de mogelijke opbrengst.  Maar het risico aan de andere kant wordt uit het oog verloren wat dan weer frustratie geeft als het niet zo loopt als gedacht en de markt een andere kant op gaat. De trader komt in een steeds maar veranderende situatie van hoop en angst. Geen wonder dat veel traders hier gestresst van raken.  Ze ervaren hun bezigheden als één groot gevecht met de markt.


Hoe kom je hier nog uit?


Opbrengst en risico gaan in de wereld van het beleggen en de trading bijna altijd samen. Beiden dienen dan ook de aandacht te krijgen die ze nodig hebben. De manier om hier uit te komen is dan ook om die aandacht evenredig te verdelen. Dat voorkomt dat we één van beide kanten teveel uit het oog verliezen. En dat voorkomt weer nare verrassingen. Als we tevoren het risico en het verlies incalculeren en zichtbaar maken verliest deze al een groot deel van zijn dreigende effect. En kan de angst voor een misser al een stuk verminderd worden.

Gebruikte begrippen in angst


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actieve belegger
  ... Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
dood
  ... met dood of ook wel doods wordt een beursstemming bedoeld die aangeeft dat er eigenlijk helemaal niets gebeurt qua...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
handelaar
  ... handelaar is een in de effectenwereld gebruikelijke verkorting van beurshandelaar...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
lichaam
  ... het lichaam is het dikke gedeelte ook wel de body genoemd van een candle kaars uit de candlestickanalyse...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
paniekverkoop
  ... bij een paniekverkoop verkoopt men effecten tegen ongunstige prijzen vaak wat de gek ervoor geeft als gevolg van een uiterst...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
rally
  ... een rally of koersrally is een lange periode van regelmatige stijging van de koersen resulterend in een sterke koersstijging of...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
reactie
  ... een reactie is een forse plotselinge koersdaling van een fonds of van de aandelenmarkt in zijn geheel...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
squeeze
  ... een long squeeze is de benaming voor het sterk negatieve koerseffect dat optreedt als beleggers hausseposities hebben ingenomen in...Lees meer
straat
  ... in de tijd van de fysieke beursvloer was een straat een aantal naast elkaar liggende beurshoeken...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
vaste lasten
  ... onder de vaste lasten verstaan we de betalingen die steeds weer gedaan moeten worden omdat je een bepaalde verplichting...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar angst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

51% aanval op cryptomunt
  ... Vraag iemand naar de grootste nachtmerrie van een bitcoin aanhanger en hij...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
aandelenanalyse
  ... Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken...Lees meer
gebakken lucht
  ... datgene waar misschien nog wel het meeste in wordt belegd is de zogenaamde...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
trading. paper
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
90% klaar tradingsysteem
  ... Traders hebben de neiging enorm veel inspanning te steken in hun tradingsysteem en door te...Lees meer
houdadvies
  ... een houdadvies is hetzelfde als een holdadvies dus het advies om een fonds in portefeuille te houden wanneer men het...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
cyclus
  ... een cyclus is een zich herhalende beweging in de tijd waarbij bewegingen omhoog en omlaag elkaar afwisselen als we kijken...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koersbeweging
  ... de verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde op de beurs van een effect...Lees meer
oktoberangst
  ... de oktoberangst is de ongenuanceerde angst van beleggers dat in oktober de koersen scherp zullen dalen...Lees meer
paniekaankoop
  ... onder een paniekaankoop verstaat men het kopen van effecten tegen hoge prijzen als gevolg van de verwachting dat de markt...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
besluiteloosheid
  ... elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een...Lees meer
zelfsabotage
  ... een probleem waar veel traders mee te maken krijgen is de zogenaamde zelfsabotage vaak beginnen traders succesvol totdat...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
orders plaatsen
  ... veel mensen denken dat succes in beleggen of trading betekent dat u exact op het gunstigste...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
tulpenmanie
  ... de hollandse tulpenmanie van 1637 wordt veel aangehaald als we het hebben over extreme prijsopdrijving door speculatie angst om de...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer
standard and poors
  ... een standby krediet is een kredietfaciliteit met een vaste looptijd van bijv 3 of 5 jaar met het doel een...Lees meer
besmetting
  ... de term besmetting in economische zin slaat op het feit dat een economische crisis in een bepaald land kan overslaan...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
essentiele regels
  ... wil je als trader ooit een kans hebben om succesvol te worden dan zijn er een aantal...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
beursrisico
  ... het beursrisico speelt vooral een rol bij verhandelbare effecten de beurs wordt op en neer bewogen door sentiment waarbij hebzucht...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.