zaterdag 4 februari 2017

fiattering van betalingsopdrachten

fiattering van betalingsopdrachten


Onder het geven van fiat of de fiattering van betalingsopdrachten verstaan we het goedkeuring geven aan de uitvoering van betalingsopdrachten en andere opdrachten die verplichtingen van een cliënt in-houden door een bank. De fiattering bestaat uit twee stappen, handtekeningcontrole en saldocontrole

Daarvoor dient deze bank te controleren of de opdracht voorzien is van de juiste handtekening(en), Of degene die de handtekeningen heeft gezet tekeningsbevoegd was en natuurlijk of cliënt voldoende saldo op de rekening heeft.

Hierbij dienen nog niet geboekte bijschrijvingen en afschrijvingen meegenomen te worden. De handtekeningcontrole vond daarbij plaats tegen de zogenaamde handtekeningkaart.

Deze handmatige procedure is inmiddels vrijwel volledig vervangen door geautomatiseerde controlefuncties.