zaterdag 4 februari 2017

balansbijlage

Balansbijlage

De balansbijlage is een officieel gedeelte van een balans.

 De balansbijlage bevat een toelichting op de cijfers die in de balans terug te vinden zijn.

Vertalingen balansbijlage

Engels:  annex to the balancesheet
Duits:   Anlage zur Bilanz
Frans:   annexe au bilan

Gebruikte begrippen in balansbijlage


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer