zaterdag 4 februari 2017

baatbelasting

Baatbelasting

Een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van een beslissing van die overheid waarbij deze overheid kosten heeft gemaakt. 

 Je kunt de baatbelasting dan zien als een soort van bijdrage in de kosten van de overheid.

Baatbelasting


Vertalingen baatbelasting

Engels:  local authority rates / community charge
Duits:   Entschliessungsbeiträge
Frans:   taxe communale

Gebruikte begrippen in baatbelasting


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bijdrage
  ... de bijdrage is een ander woord voor de brutomarge ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en...Lees meer

 
Kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

 
Lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer

 
Overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan, dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

 
Zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden, dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.