vrijdag 3 februari 2017

animus donandi

animus donandi

Onder  animus donandi verstaan we een term die we vinden in het schenkingsrecht en waarmee de bedoeling van een schenker wordt bedoeld om iemand anders een extra voordeel te geven.

Deze andere persoon wordt bij animus donandi de begunstigde genoemd.

Vertalingen animus donandi

Engels:  intention of giving
Duits:   Intention eines Schenkers
Frans:   animus donandi / intention de donner