vrijdag 3 februari 2017

animus donandi

Animus donandi

Onder  animus donandi verstaan we een term die we vinden in het schenkingsrecht en waarmee de bedoeling van een schenker wordt bedoeld om iemand anders een extra voordeel te geven.

Deze andere persoon wordt bij animus donandi de begunstigde genoemd.

Vertalingen animus donandi

Engels:  intention of giving
Duits:   Intention eines Schenkers
Frans:   animus donandi / intention de donner  

Gebruikte begrippen in animus donandi


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer