vrijdag 13 januari 2017

externe financiering

externe financiering

Met de term externe financiering bedoelen een vorm van financiering met behulp van bronnen die buiten de onderneming liggen.

 De verstrekte geldmiddelen kunnen zowel risicodragend zoals bijvoorbeeld het aandelenkapitaal zijn dan wel risicomijdend zoals bijvoorbeeld een bankkrediet.
Gebruikte begrippen in externe financiering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer