maandag 2 januari 2017

dwangsom

Dwangsom

Een dwangsom is een bij rechterlijk vonnis vastgestelde geldsom op vordering van één der partijen die de veroordeelde zal verbeuren indien, zolang of zo dikwijls hij aan de veroordeling niet voldoet.

Een dwangsom kan daarbij geen betrekking hebben op het doen van een betaling.