woensdag 23 november 2016

Bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat


Onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto-inkomsten uit de eigen onderneming, exclusief financiële baten, lasten en belastingen.

Gebruikte begrippen in bedrijfsresultaat


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer

Begrippen waar bedrijfsresultaat in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
debt service coverage ratio
  ... de debt service coverage ratio is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf in staat is...Lees meer
EBIT
  ... ebit staat voor "earnings before interest and taxes" wat overeen komt met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
times interest earned
  ... onder times interest earned verstaan we de ebit + afschrijvingen renteverplichtingen...Lees meer
economische winst
  ... onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten...Lees meer
earnings before interest and taxes
  ... earnings before interest and taxes meestal afgekort tot ebit komt overeen met het kerncijfer bedrijfsresultaat na...Lees meer