maandag 31 oktober 2016

aanbodeconomie

De aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei van de aanbodfactoren. . Bij deaanbod economie wordt er gestreefd naar het geven van allerlei prikkels, bijvoorbeeld door middel van een verlaging van de belastingen, met name voor de rijkeren en de producenten om op deze wijze indirect ook de consumptie te vergroten.

AanbodeconomenDe aanhangers van deze theorie worden de aanbodeconomen genoemd. Zij denken met name in lonen, prijzen en de tarieven van de overheid waaraan door hen een grote betekenis wordt toegekend.

Ze hebben nog wel eens moeite met het monetarisme van o.a. Milton Friedman en men voelt zich meer thuis in de wereld van Keynes en diens aanhangers. Immers, ook Keynes legt de nadruk op economische groei en budgettair beleid met als doel de werkloosheid te bestrijden.


Reaganomics


De Aanbodeconomie wordt in de Verenigde Staten ook wel de 'Reaganomics' genoemd, verwijzend naar het economische aanbodbeleid van voormalig president Ronald Reagan,VS-president Ronald Reagan van 1981 tot en met 1988.

Belastingsverlagingen die vooral op de hoogste inkomens spectaculaire effecten hadden, moesten het ondernemersinitiatief, de investeringen en het spaargedrag aanmoedigen. In Groot-Brittannië is het Thatcherisme, verwijzend naar voormalig premier Margaret Thatcher, sterk beïnvloed geweest door de aanbodeconomische theorieën.