dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

maandag 31 oktober 2016

aanbodeconomie


Aanbodeconomie


De aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap die de groei van de economie volledig verklaart uit de groei van de aanbodfactoren. . Bij deaanbod economie wordt er gestreefd naar het geven van allerlei prikkels, bijvoorbeeld door middel van een verlaging van de belastingen, met name voor de rijkeren en de producenten om op deze wijze indirect ook de consumptie te vergroten.

AanbodeconomenDe aanhangers van deze theorie worden de aanbodeconomen genoemd. Zij denken met name in lonen, prijzen en de tarieven van de overheid waaraan door hen een grote betekenis wordt toegekend.

Ze hebben nog wel eens moeite met het monetarisme van o.a. Milton Friedman en men voelt zich meer thuis in de wereld van Keynes en diens aanhangers. Immers, ook Keynes legt de nadruk op economische groei en budgettair beleid met als doel de werkloosheid te bestrijden.


Reaganomics


De Aanbodeconomie wordt in de Verenigde Staten ook wel de 'Reaganomics' genoemd, verwijzend naar het economische aanbodbeleid van voormalig president Ronald Reagan,VS-president Ronald Reagan van 1981 tot en met 1988.

Belastingsverlagingen die vooral op de hoogste inkomens spectaculaire effecten hadden, moesten het ondernemersinitiatief, de investeringen en het spaargedrag aanmoedigen. In Groot-Brittannië is het Thatcherisme, verwijzend naar voormalig premier Margaret Thatcher, sterk beïnvloed geweest door de aanbodeconomische theorieën.

Gebruikte begrippen in aanbodeconomie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
economische wetenschap
  ... onder de economische wetenschap verstaan we de wetenschap die de manier bestudeert waarop de mensen hun behoeften ofwel wensen...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
ondernemersinitiatief
  ... er wordt wel gezegd dat het ondernemersinitiatief dus de mate waarin mensen bereid zijn om ondernemer te worden met alle...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
spaargedrag
  ... het spaargedrag is het feit om particulieren hun geld gaan oppotten of het juist uit gaan geven ontpotten dit laatste...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.