vrijdag 5 augustus 2016

Wanprestatie

Wanprestatie

Onder wanprestatie verstaan we het niet, niet juist of niet op tijd nakomen van verplichtingen die in een overeenkomst waren vastgelegd waarbij dit aan de "dader" toegerekend kan worden.

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek spreekt niet van wanprestatie maar van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
Gebruikte begrippen in wanprestatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar wanprestatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


abstracte bankgarantie
  ... Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die...Lees meer
onafhankelijke bankgarantie
  ... een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer