maandag 1 augustus 2016

Marktrente

MarktrenteOnder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde rente voor vergelijkbare leningen of kredieten en die juist op dat moment geldt.

Van directe invloed op de marktrente zijn bijvoorbeeld de tekorten of overschotten op de rijksbegroting (vraagt het rijk geld of heeft het over), de investeringslust van ondernemingen (zorgt voor vraag), de liquiditeit van institutionele beleggers (is er aanbod), de buitenlandse rente (indien daar hoger is het daar interessanter) en het vertrouwen in een valuta. Bij weinig vertrouwen kun je moeilijker geld aantrekken.