vrijdag 5 augustus 2016

Concern

ConcernOnder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen, in het algemeen gerangschikt als een geheel van moedermaatschappij(en) en (klein)dochtermaatschappijen.

De controle en de zeggenschap berust daarbij in handen van één of meer andere vennootschappen aan de top van de organisatie die de meerderheid van de aandelen in de tot het concern behorende ondernemingen hebben.

De activiteiten van een concern kunnen vaak een bundeling van branchevreemde activiteiten zijn zijn vaak over een groot aantal landen verspreid.

Voorbeelden van concerns zijn: Shell, Akzo, Unilever, Ahold, Philips etc.die productie- en distributiemogelijkheden in vele landen kennen.