vrijdag 5 augustus 2016

Coase-theorema

Coase-theoremaHet zogenaamde Coase-theorema is een leerstuk dat ontwikkeld is door de Amerikaanse econoom Coase

Het Coase-theorema zegt dat een doelmatige allocatie via vrije onderhandelingen kan worden bereikt, mits de onderhandelende partijen geen transactiekosten hoeven te maken in de vorm van tijd en geld die zijn gemoeid met de onderhandelingen.

Eén van de uitkomsten van dit theorema is dat de overheid tekortkomingen van het prijsmechanisme niet hoeft te corrigeren, mits de transactiekosten nul zijn.

In werkelijkheid is zelden aan deze voorwaarde voldaan en dat kan overheidsingrijpen dan zeker wel gewenst maken.