maandag 11 juli 2016

tradesize

tradesizeDe tradesize is het bedrag, of liever gezegd het percentage,  dat we per trade inzetten. Hiervoor zijn vele vuistregels zoals de 2% regel en de 6% regel waarbij een percentage van ons tradingkapitaal wordt genomen, maar er zijn ook geavanceerde wiskundige gebaseerde technieken zoals de optimal f en secure f benadering.

Waar iedereen het wel over eens is, is dat de tradesize cruciaal is voor het overleven van de trader op de langere termijn, terwijl aan de andere kant een te lage waarde slecht is voor ons rendement. Kortom, het goed bepalen van onze tradesize is van groot belang. Het is dan ook aan te raden het zeker een onderdeel te maken van ons tradingplan.
Gebruikte begrippen in tradesize


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer