maandag 11 juli 2016

pensioen en spaarfondsenwet

pensioen en spaarfondsenwetDe pensioen en spaarfondsenwet reguleert de pensioenwereld. Hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd de aanspraken die een werknemer heeft op een pensioenfonds te waarborgen. Één van de regels is bijvoorbeeld dat een pensioen altijd ondergebracht moet worden in een speciaal spaarfonds, bijvoorbeeld in een bedrijfspensioenfonds (een voor een gehele bedrijfstak werkend fonds), in een ondernemingspensioenfonds dat van die onderneming zelf losstaat, of in verzekeringspolissen.
Gebruikte begrippen in pensioen en spaarfondsen wet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijfspensioenfonds
  ... een bedrijfspensioenfonds is een pensioenfonds voor een gehele bedrijfstak deelname in een bedrijfspensioenregeling is verplicht tenzij door de werkgever dispensatie...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ondernemingspensioenfonds
  ... een ondernemingspensioenfonds is een fonds dat de pensioenregeling van een enkele onderneming uitvoert deze pensioenfondsen staan los van de onderneming...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer