maandag 11 juli 2016

Transformatie

TransformatieOnder transformatie verstaan we het bij de bank omwisselen van geld in niet-geld of omgekeerd. Bijvoorbeeld door het doen van een girale storting op een spaartegoed bij een bank, dus een geldscheppende instelling.

Ook bijvoorbeeld het opnemen van een bedrag van een deposito en dat op een rekeningcourant storten valt hieronder.
Gebruikte begrippen in transformatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
deposito
  ... op een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldscheppende instelling
  ... een geldscheppende instelling is een instituut waar expliciet als zodanig bedoeld geldschepping plaatsvindt...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer

Begrippen waar transformatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

fast fourier transformatie
  ... een zogenaamde fast fourier transformatie vaak afgekort tot fft is een berekening die op bijvoorbeeld historische koersen wordt uitgevoerd...Lees meer
FFT
  ... een zogenaamde fast fourier transformatie vaak afgekort tot fft is een berekening die op bijvoorbeeld historische koersen wordt uitgevoerd...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer