maandag 11 juli 2016

Kredietderivaat

KredietderivaatEen kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd, het kredietrisico op een andere partij (buiten de eigen balans) overdraagt die de protectieverkoper wordt genoemd.

De protectie zit daarbij op de financiële activa van de protectiekoper die ook wel de referentieactiva worden genoemd.

De protectieverkoper keert, in ruil voor een premie, aan de protectiekoper een vergoeding uit indien een bepaalde verslechtering van de kredietkwaliteit van één of meer van de referentieactiva is opgetreden en er aan bepaalde overeengekomen voorwaarden is voldaan.
Gebruikte begrippen in kredietderivaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
kredietkwaliteit
  ... de kredietkwaliteit of de credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
protectie
  ... protectie betekent letterlijk bescherming denk aan het engelse "to protect" als we spreken over protectie dan hebben we het over...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer