maandag 11 juli 2016

CMR

CMR1. CMR staat voor "Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route".

2. Internationale vrachtbrief voor wegvervoer, getekend door de afzender van de goederen en door de chauffeur van de vrachtauto. Behalve een omschrijving van de vervoerde goederen vermeldt de CMR het kentekennummer van de vrachtauto(combinatie).

Als een documentair krediet een dergelijk CMR voorschrijft dan dient de begunstigde een deel van het CMR bij de bank in te leveren.
Gebruikte begrippen in CMR


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
par
  ... onder par verstaan we de nominale waarde van een effect een obligatie die verkocht wordt op "par" is genoteerd op 100%...Lees meer
vrachtbrief
  ... een vrachtbrief is in tegenstelling tot een connossement geen verhandelbaar document naast het connossement als zeevrachtbrief kent men de spoorvrachtbrief...Lees meer