vrijdag 29 juli 2016

algemene kosten

algemene kostenDe zogenaamde algemene kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt bij de normale bedrijfsuitoefening en die niet aan een specifieke afdeling of andere kostenpost zijn toe te rekenen.

Gebruikte begrippen in algemene kosten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer