vrijdag 29 juli 2016

A formulier

A formulierEen A-formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die een bepaald bedrag in guldens of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gingen aan De Nederlandsche Bank NV moesten worden gemeld.

Dit formulier diende volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever van de betalingen bij zijn bank te worden aangeleverd.

Gebruikte begrippen in a formulier


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer