Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 31 juli 2016

Aflossen

AflossenOnder aflossen,  dan wel het doen van een aflossing,  verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom bij een lening of een hypotheek

Aflossen gaat meestal via een bepaald schema. Soms is het minder zichtbaar, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek waar een vast bedrag per keer wordt terugbetaald waar zowel de rente als de aflossing in zijn opgenomen. 

aflossen

Gebruikte begrippen in aflossen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer

 
Hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer

 
Lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer

Begrippen waar aflossen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Act of god bond
  ... Een act of god bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de...Lees meer

 
Obligatie
  ... de aflossingswinst is de winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan waar de...Lees meer

 
Kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer

 
Obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

 
Aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer

 
Besparingen
  ... de besparingen zijn het deel van het beschikbaar nationaal inkomen dat niet gebruikt wordt voor de nationale consumptieve bestedingen of...Lees meer

 
Default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer

 
Economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer

 
Oorspronkelijke hoofdsom
  ... de oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend in de loop...Lees meer

 
Finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer

 
Omlooptijd
  ... onder de omlooptijd ofwel de omzetduur verstaan we bij goederen de tijd die verloopt tussen de inkoop van de goederen...Lees meer

 
Effectief rendement op obligaties
  ... het zogenaamde effectieve rendement op obligaties wordt berekend uit het couponrendement dit couponrendement wordt gecorrigeerd voor de contante...Lees meer

 
Boetevrije aflossing
  ... de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft...Lees meer

 
Vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer

 
Vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer

 
Verjaring van de hoofdsom
  ... onder de verjaring van de hoofdsom verstaan we het feit dat de verplichting tot het aflossen van...Lees meer

 
Tenderaflossing
  ... onder een tenderaflossing verstaan we een wijze van aflossen waarbij de betrokken onderneming van tevoren een bepaald bedrag beschikbaar...Lees meer

 
Extra aflossen
  ... met extra aflossen wordt een bedrag dat u aflost naast het contractueel vastgelegde bedrag bedoeld...Lees meer

 
Helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer

 
Spaarhypotheek
  ... onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een...Lees meer

 
Annuïteiten aflossing
  ... We spreken van een annuïteitenaflossing bij het aflossen van een lening op basis van annuïteiten...Lees meer

 
Beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer

 Financiële geldstroom
  ... onder een financiële geldstroom verstaan we een geldstroom op de financiële markten die bijvoorbeeld ontstaat door de emissie van...Lees meer

 
Geldvernietiging
  ... geldvernietiging is het tegengestelde van geldschepping en is dus elke handeling die de maatschappelijke geldhoeveelheid doet afnemen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.