maandag 11 juli 2016

Vrachtbrief

VrachtbriefEen vrachtbrief is, in tegenstelling tot een connossement, geen verhandelbaar document.

Naast het connossement (als zeevrachtbrief) kent men de spoorvrachtbrief (voor railvervoer), het vervoeradres (vrachtbrief voor het wegvervoer), de luchtvrachtbrief en het postpakketreçu.

De vrachtbrief vertegenwoordigt niet de goederen en geeft dus geen recht op hun uitlevering op de plaats van bestemming.

Het aan de afzender afgegeven exemplaar van de vrachtbrief levert slechts het bewijs dat de goederen ter verzending naar een bepaald adres zijn aangenomen.
Gebruikte begrippen in vrachtbrief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
luchtvrachtbrief
  ... een airwaybill is een document dat ook wel luchtvrachtbrief wordt genoemd en dat betrekking heeft op van een airfreight consolidator...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitlevering
  ... onder uitlevering verstaan we het omzetten van girale aandelen in fysieke aandelen hierover dient meestal een flink bedrag aan uitleveringsprovisie betaald...Lees meer

Begrippen waar vrachtbrief in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

CMR
  ... 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend...Lees meer