maandag 11 juli 2016

beperkt royeerbaar certificaat

beperkt royeerbaar certificaat


Een beperkt royeerbaar certificaat is een certificaat dat op grond van de statuten van het bedrijf dat die certificaten heeft uitgegeven, slechts in beperkte mate tegen de aandelen van het uitgevende bedrijf kan worden omgewisseld.

De beperking is soms aangegeven in de vorm van een bepaald percentage van het geplaatste aandelenkapitaal van het bedrijf.

Gebruikte begrippen in beperkt royeerbaar certificaat


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
royeerbaar certificaat
  ... een royeerbaar certificaat is een certificaat van aandeel dat kan worden omgewisseld tegen het originele aandeel...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer