maandag 20 juni 2016

ziekenfonds

ziekenfonds


Het begrip Ziekenfonds is achterhaald door de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 jan 2006.

Daarvoor was je ofwel verplicht verzekerd bij een zogenaamd "ziekenfonds"of je had een particuliere verzekering tegen ziektekosten.

De ziekenfondsverzekering was verplicht zolang je onder een bepaalde salarisgrens, de zogenaamde ziekenfondsgrens bleef.

Kwam je daarboven dan diende je zelf een particuliere ziektekostenverzekering te regelen.