maandag 20 juni 2016

ziekenfonds

ziekenfonds


Het begrip Ziekenfonds is achterhaald door de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 jan 2006.

Daarvoor was je ofwel verplicht verzekerd bij een zogenaamd "ziekenfonds"of je had een particuliere verzekering tegen ziektekosten.

De ziekenfondsverzekering was verplicht zolang je onder een bepaalde salarisgrens, de zogenaamde ziekenfondsgrens bleef.

Kwam je daarboven dan diende je zelf een particuliere ziektekostenverzekering te regelen.
Gebruikte begrippen in ziekenfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


ziekenfondsgrens
  ... de ziekenfondsgrens is een andere benaming voor de loongrens en was de drempel tot waar men deel kon nemen in...Lees meer

Begrippen waar ziekenfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


loongrens
  ... de loongrens was voorheen het brutojaarloon waar beneden een werknemer verplicht verzekerd was krachtens de ziekenfondswet...Lees meer
ziekenfondsgrens
  ... de ziekenfondsgrens is een andere benaming voor de loongrens en was de drempel tot waar men deel kon nemen in...Lees meer
ziekenfondsraad
  ... de ziekenfondsraad was ten tijde van het ziekenfonds nog een instelling die toezicht hield op de administratie en het beheer...Lees meer