vrijdag 17 juni 2016

Zwarte circuit

Zwarte circuit


Het zogenaamde Zwarte circuit is de zogenaamde verborgen economie waar diensten en producten worden geleverd die zich aan het zicht van de fiscus onttrekken.

De omvang van zwarte circuit is natuurlijk per definitie onbekend maar iedereen kent wel een zwartwerker in zijn omgeving of laat wel eens "zwart" zijn tuin opknappen of de badkamer tegelen.

Al was het maar dat een aannemer die een kleine klus "wit" wil doen in de praktijk nauwelijks te vinden is.
Gebruikte begrippen in zwarte circuit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
zwartwerker
  ... een zwartwerker is een werknemer die betaald wordt met zwart geld dus met geld uit het zogenaamde zwarte circuit waarbij...Lees meer

Begrippen waar zwarte circuit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


zwart werk
  ... onder het begrip zwart werk is arbeid die wordt betaald met zwart geld dus geld waarbij de verdiensten eigenlijk...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
zwartwerker
  ... een zwartwerker is een werknemer die betaald wordt met zwart geld dus met geld uit het zogenaamde zwarte circuit waarbij...Lees meer