woensdag 15 juni 2016

Weekorder

Weekorder


Een weekorder is een order die geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till-Week (GTW)-order genoemd.
Gebruikte begrippen in weekorder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer