donderdag 16 juni 2016

Voorzorgsmotief

Voorzorgsmotief


Onder het voorzorgsmotief verstaan we het motief voor het aanhouden van kasgeld en andere liquiditeiten om onvoorziene uitgaven te kunnen voldoen.
Gebruikte begrippen in voorzorgsmotief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer