woensdag 22 juni 2016

Opzegtermijn

Opzegtermijn


Onder de opzegtermijn verstaan we het feit dat aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw huis een hypotheek kan worden opgezegd. Soms is deze mogelijkheid van een opzegtermijn er al vanaf het begin, maar soms ook pas na een zekere termijn.
Gebruikte begrippen in opzegtermijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer

Begrippen waar opzegtermijn in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aanstellingsbrief
  ... Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
spaarrekening met opzegtermijn
  ... een zogenaamde spaarrekening met opzegtermijn is een vorm van een spaarrekening waarop terugbetaling plaatsvindt als een bepaalde...Lees meer
spaardeposito met opzeg termijn
  ... een spaardeposito met opzegtermijn is een soort spaarrekening met langere looptijd waarbij contractueel een opzegtermijn in acht genomen...Lees meer
gewone spaarrekening
  ... onder een gewone spaarrekening verstaan we een rekening waarop dagelijks geld kan worden gestort maar het opnemen van geld...Lees meer