woensdag 22 juni 2016

Opzegbaar

Opzegbaar


Een bedrijf kan uitstaande preferente aandelen tegen een vooraf vastgesteld bedrag terugkopen als deze opzegbaar zijn.
Gebruikte begrippen in opzegbaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer

Begrippen waar opzegbaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


daggeld
  ... onder daggeld verstaan we kortlopende gelden die dagelijks opvraagbaar dan wel opzegbaar zijn en die uiterlijk twee werkdagen na opvraging...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer