vrijdag 17 juni 2016

zitten

zitten


Het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "..blijven zitten op een aandeel ..." of "...blijven zitten op een fonds ..." waarbij gedoeld wordt op het feit dat de belegger het aandeel in portefeuille houdt ondanks het feit dat er ruimschoots aanleidingen zijn om te verkopen.

Niet elke belegger is op dit punt overigens even rationeel aangelegd.