vrijdag 3 juni 2016

proxy voting

proxy voting


Onder proxy voting verstaan we een systeem om stemrecht uit te oefenen ,waarbij aandeelhouders niet alleen in eigen persoon, maar ook bij volmacht hun stem uit kunnen laten brengen in een aandeelhoudersvergadering.
Gebruikte begrippen in proxyvoting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
proxy
  ... een zogenaamde proxy is in de effectenwereld een machtiging om namens een aandeelhouder stemrecht uit te oefenen...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
volmacht
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer