Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

woensdag 22 juni 2016

Orderpapier

Orderpapier


Een orderpapier is een vorm van een waardepapier, waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende (begunstigde) wordt vermeld met de toevoeging of order. Hierbij spreekt men wel van een orderclausule.

De rechten uit een dergelijk waardepapier kunnen worden overgedragen door de rechthebbende door middel van een endossement en overgave van het papier.

Cheques, promesses en wissels behoeven niet de orderclausule te dragen om door endossement de rechten daaruit te kunnen overdragen; In dit geval spreekt men wel van een zogeheten presumptieve orderpapier.