woensdag 22 juni 2016

Orderpapier

Orderpapier


Een orderpapier is een vorm van een waardepapier, waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende (begunstigde) wordt vermeld met de toevoeging of order. Hierbij spreekt men wel van een orderclausule.

De rechten uit een dergelijk waardepapier kunnen worden overgedragen door de rechthebbende door middel van een endossement en overgave van het papier.

Cheques, promesses en wissels behoeven niet de orderclausule te dragen om door endossement de rechten daaruit te kunnen overdragen; In dit geval spreekt men wel van een zogeheten presumptieve orderpapier.




Gebruikte begrippen in orderpapier


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer

Begrippen waar orderpapier in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


recta endossement
  ... een recta endossement is een endossement waarbij de endossant verbiedt dat de geëndosseerde op zijn beurt het betrokken orderpapier...Lees meer
endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer