Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 22 juni 2016

Organisatie

Organisatie


informele vorm van organisatie

Het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf. In principe kunnen ook rechtspersonen, verenigingen, stichtingen, semi-overheidsorganen en dergelijke onder "organisatie" vallen. Het helpen van elkaar kan zelfs leiden tot een informele vorm van organisatie

Waar een bedrijf of onderneming in het algemeen naar winst zal streven om voort te kunnen blijven bestaan, kan een organisatie ook andere financieringsbronnen hebben zoals subsidie, contributie, bijdragen van leden en dergelijke.

Een organisatie kan verwijzen naar een groep mensen die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Dat kan gaan om een bedrijf, een non-profitorganisatie, een overheidsinstantie of een andere groep die op een bepaalde manier is gestructureerd om specifieke doelstellingen te bereiken.

Organisaties hebben meestal een formele structuur die de rollen en verantwoordelijkheden van haar leden definieert, en ze hebben vaak regels en procedures om hun activiteiten te regelen.

Organisaties kunnen variëren in grootte en complexiteit, van kleine bedrijven of gemeenschapsgroepen tot grote multinationals of internationale organisaties. Een organisatie kan ook verschillende vormen van eigendom hebben, zoals for-profit of non-profit, en verschillende manieren van bestuur of organisatievorm zoals hiërarchisch of gedecentraliseerd.

We kennen zelfs het begrip criminele organisatie. 

Gebruikte begrippen in organisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
subsidie
  ... onder subsidie verstaan we een door de overheid verstrekte inkomensoverdracht of kapitaaloverdracht aan ondernemingen of gezinnen...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar organisatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
operationeelrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
administratieve organisatie
  ... Het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht het administratief recht richt zich met name op de...Lees meer
bankvergunning
  ... Onder een bankvergunning verstaan we de vergunning die de nederlandse bank afgeeft aan een organisatie die zelf wil gaan bankieren...Lees meer
tegenpartijrisico
  ... onder het tegenpartijrisico verstaan we het risico dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen...Lees meer
assetstripper
  ... Een asset stripper is een persoon of organisatie die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een onderneming...Lees meer
reversed takeover
  ... een reversed takeover is een minder gebruikelijke overnameconstructie waarbij de overgenomen vennootschap in het bezit komt van de aandelen...Lees meer
fibv
  ... de fibv is een wereldwijde overkoepelende organisatie van effectenbeurzen...Lees meer
aftermarkt
  ... We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in...Lees meer
grey market
  ... de wet van gossen die overigens ook wel de wet van het afnemend grensnut wordt genoemd stelt in...Lees meer
Yankee bond
  ... een yankee bond is een dollarobligatie die in de verenigde staten is uitgegeven door een buitenlandse debiteur dus door...Lees meer
bedrijfsschap
  ... onder een bedrijfsschap verstaan we een wettelijke organisatie van ondernemingen die dezelfde maatschappelijke functie hebben...Lees meer
holdingmaatschappij
  ... een zogenaamde holding maatschappij of het meestal gebruikte "holding" is een speciale vennootschap die tot doel heeft het direct of...Lees meer
importkrediet
  ... onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale...Lees meer
accounts payable turnover ratio
  ... De accounts payable turnover ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en...Lees meer
reverse split
  ... een reverse split is het omgekeerde van een split ook wel splitup hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd...Lees meer
accounting standards board
  ... De accounting standards board of asb is de organisatie die in het verenigd koninkrijk en canada de regels...Lees meer
ASB
  ... De accounting standards board of asb is de organisatie die in het verenigd koninkrijk en canada de regels...Lees meer
prijskartel
  ... een prijskartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers gelijksoortige producten voortbrengen binnen het kartel heeft men afgesproken...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
liquiditeitsbuffer
  ... een liquiditeitsbuffer is een geld reservoir dat bestemd is voor de opvang van onverwachte uitgaande betaalstromen en dat gevormd wordt...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
freddie mac
  ... freddie mac is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage corporation...Lees meer
ondernemersrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
managementwaardering
  ... zowel particuliere als vooral professionele beleggers beoordelen kwaliteit van het management van een beursgenoteerde organisatie vooral op 5 punten...Lees meer
kostencentrum
  ... onder een kostencentrum verstaan we een eenheid in een organisatie bijvoorbeeld een afdeling of een bepaald project waar kosten op...Lees meer
kostendrager
  ... een kostendrager is een eindproduct of een door een organisatie verrichte dienst waar uitgaven boekhoudkundig aan toegerekend kunnen worden...Lees meer
liquiditeitsbehoefte
  ... onder de liquiditeitsbehoefte verstaan we de liquide middelen die een organisatie nodig heeft om te kunnen functioneren en normaal gesproken...Lees meer
operationeel plan
  ... het operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten...Lees meer
beleggingsstudieclubs
  ... Van nature is de mens een sociaal wezen beleggers zijn ookmensen en willen daarom nogal eens graag...Lees meer
risicomanagement
  ... een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële...Lees meer
externeverslaggeving
  ... onder de externe verslaggeving verstaan we alle documentatie en informatie die een organisatie al dan niet verplicht doet toekomen...Lees meer
clearnet
  ... clearnet is een organisatie een onderdeel van euronext dat de clearing van de bij euronext aangesloten beurzen voor zijn rekening...Lees meer
creditcard
  ... een credit card is geplastificeerde kaart op gestandaardiseerd formaat die meestal machinaal leesbaar is en waarmee de houder tot een...Lees meer
CREST
  ... crest is de clearing en settlement organisatie van de london stock exchange...Lees meer
development assistance committee
  ... het development assistance committee is een organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling...Lees meer
disclosure
  ... met disclosure wordt een engelse term bedoeld voor het vrijwillig maar meestal verplichte publiceren van gegevens door een bedrijf of...Lees meer
publiekrechtelijke rechtspersoon
  ... onder een publiekrechtelijke rechtspersoon verstaan we een rechtspersoon die aan het publiekrecht haar ontstaan en bestaan ontleent dus...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
european economic area
  ... de european economic area is een in 1992 opgerichte organisatie...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
OPEC
  ... droom van de opec de opec ofwel de organization of petroleum exporting countries is een samenwerkingsverband opgericht in 1960 van ruwe olie exporterende...Lees meer
preferente aandeelhouder
  ... een preferente aandeelhouder is een belegger die over preferente aandelen in een organisatie beschikt en die daarmee in het...Lees meer
privaat rechtelijke rechtspersoon
  ... een privaatrechtelijke rechtspersoon is een rechtspersoon die aan het privaatrecht haar ontstaan en bestaan ontleent de statuten van de...Lees meer
rechtspersoonlijkheid
  ... indien een organisatie rechtspersoonlijkheid heeft dan heeft men de bevoegdheid om in het rechtsverkeer als zelfstandige eenheid rechtspersoon op te...Lees meer
non member firm
  ... onder een non member firm verstaan we een broker waarbij geen van de deelnemende partijen of leden van het management...Lees meer
federation hypothecaire
  ... de fédération hypothécaire is een in brussel gevestigde organisatie die ten opzichte van de organen van de europese gemeenschap...Lees meer
financial accounting standards board
  ... de financial accounting standards board afgekort tot fasb is de organisatie die in verenigde staten de regels...Lees meer
FAO
  ... de food and agriculture organisation vaak afgekort tot fao is een organisatie onder de verenigde naties...Lees meer
food and agriculture organisation
  ... de food and agriculture organisation vaak afgekort tot fao is een organisatie onder de verenigde naties...Lees meer
balansconcern
  ... Onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd...Lees meer
geconsolideerde balans
  ... onder een geconsolideerde balans verstaan we een balans waarop de balansposten van twee of meer afzonderlijke bedrijven zijn samengevoegd...Lees meer
ICC
  ... de international chamber of commerce wordt afgekort aangeduid als icc...Lees meer
international chamber of commerce
  ... de international chamber of commerce wordt afgekort aangeduid als icc het is een internationale organisatie die zich...Lees meer
kort krediet
  ... onder een kort krediet verstaan we een lening die aan een persoon of organisatie wordt verstrekt en die binnen...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
nederlandse bankiersvereniging
  ... de nederlandse bankiersvereniging is een vereniging van algemene banken die zijn ingeschreven in het register van de kredietinstellingen van...Lees meer
nederlandse spaarbankbond
  ... de nederlandse spaarbankbond is een vereniging van spaarbanken in nederland waarbij vrijwel alle spaarbanken zijn aangesloten...Lees meer
niet gouvernementele organisatie
  ... onder een niet gouvernementele organisatie afgekort tot ngo verstaan we een organisatie met een maatschappelijk belang die geen...Lees meer
nederlandse vereniging van inkoopmanagers
  ... de nederlandse vereniging van inkoopmanagers is een organisatie die naast belangenbehartiging ook regelmatig cijfers publiceert zoals de...Lees meer
devaluation financiÞre
  ... het agence d'evaluation financiële is de officiële naam voor adef een organisatie vergelijkbaar met standard &v poor's...Lees meer
binnenlandse emissie
  ... een binnenlandse emissie is een uitgifte van nieuwe effecten door een bedrijf of andere organisatie waarbij alleen ingezetenen uit...Lees meer
certificaathouder
  ... een certificaathouder is een persoon of organisatie die een certificaat van aandelen bezit...Lees meer
CESR
  ... onder het begrip cessie verstaan we een eigendomsoverdracht van rechten op naam de drie partijen bij een cessie zijn de rechthebbende overdrager...Lees meer
ECOFEX
  ... de ecofex is de organisatie waarin de europese derivatenbeurzen zowel voor financiële producten als voor grondstoffen samenwerken en hun gezamenlijke...Lees meer
effectenbewaarder
  ... een effectenbewaarder is een organisatie die de effecten van een belegger bewaart en zorgt dat de benodigde administratieve handelingen worden...Lees meer
federation internationale des bourses
  ... de fédération internationale des bourses de valeurs is een organisatie van effectenbeurzen uit vele landen...Lees meer
debetcard
  ... een debitcard is een geplastificeerde kaart die meestal voorzien is van een chip of magneetstrip om hem machinaal leesbaar te...Lees meer
gereguleerde markt
  ... we spreken van een gereguleerde markt als een organisatie als bijvoorbeeld euronext gereguleerde markten onderhoudt voor cash en derivaatproducten...Lees meer
kasbudget
  ... onder een kasbudget verstaan we een taakstellend plan van een onderneming of een andere organisatie waarin vastgelegd wordt waar vrijkomende...Lees meer
kerkgenootschap
  ... een kerkgenootschap is een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie van kerken...Lees meer
banque centrale decompensation
  ... De banque centrale de compensation is een franse organisatie die de clearing voor de matif verzorgt wordt...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
salesslip
  ... een sales slip is een formulier dat bijvoorbeeld een bij een travel and entertainmentcard organisatie aangesloten bedrijf dient te...Lees meer
trustkantoor
  ... een trustkantoor is een organisatie die als trustee optreedt en dus een trust op kan zetten en kan beheren...Lees meer
verenigingvastgoedparticipanten
  ... de vereniging vastgoed participanten afgekort tot de vvp is een non profit organisatie die zich tot doel stelt...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
exercisenotice
  ... met het knap uit het engels verbasterde begrip exercisen wordt hetzelfde als uitoefenen "to exercise" bedoeld dus het uitoefenen van...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
algemene overeenkomst inzake tarieven en handel
  ... De algemene overeenkomst inzake tarieven en handel wordt meestal aangeduid met de afkorting gatt...Lees meer
consumentenorganisatie
  ... een consumentenorganisatie is een organisatie die bedoeld is om de belangen van consumenten zo goed mogelijk te behandelen...Lees meer
euratom
  ... euratom wat een samentrekking was van europese gemeenschap voor atoomenergie is een in 1966 opgerichte organisatie ter bevordering van het...Lees meer
eurocard Nederland BV
  ... eurocard nederland bv afgekort tot ecn is een dochterorganisatie van de gezamenlijke nederlandse bankinstellingen en de vroegere postbank...Lees meer
general agreement on tariffs and trade
  ... onder de general agreement on tariffs and trade gatt of ook wel algemene overeenkomst inzake...Lees meer
world trade organisation
  ... de world trade organisation ofwel wto is de organisatie die in de plaats is gekomen van het general...Lees meer
option clearing corporation
  ... de occ ofwel de option clearing corporation is een overkoepelende...Lees meer
openbaar bod
  ... een openbaar bod is de publieke mededeling dat een organisatie bereid is tegen nader te noemen voorwaarden alle aandelen...Lees meer
organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
  ... de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling wordt vaak afgekort tot oeso deze oeso wordt...Lees meer
productschap
  ... een productschap is een organisatie van alle ondernemingen die bij de totstandkoming van een bepaald product zijn betrokken...Lees meer
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
  ... een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ofwel een pbo is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken...Lees meer
public order correspondent member
  ... term van de optiebeurs een public order correspondent member is een persoon of organisatie die tussen een pom...Lees meer
american bond holders protective council
  ... Een american depository receipt meestal afgekort tot adr is een amerikaans certificaat van een nederlands aandeel...Lees meer
american municipal bond assurance corporation
  ... De american municipal bond assurance corporation is een organisatie die vormen van verzekering cq garantie...Lees meer
beleggersbijeenkomsten van bedrijven
  ... Soms zien we advertenties en oproepen van beursgenoteerde ondernemingen die een "open dag" of een ander soort evenement...Lees meer
EANcode
  ... de eancode is een afkorting van european article numbering association code deze organisatie heet inmiddels international article numbering association maar deze...Lees meer
BCC
  ... bcc is de afkorting van banque centrale de compensation de bcc is een franse organisatie die de clearing voor de...Lees meer
belangenorganisatie
  ... Een belangenorganisatie is een organisatie die uitsluitend de belangen van een bepaalde groepering behartigt...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer
fannie mae
  ... fannie mae is de gebruikelijke roepnaam van de amerikaanse organisatie federal home loan mortgage freddie mac en fannie mae...Lees meer
grantor
  ... de term grainterminal komen we tegen in termijncontracten op graan en dan gaat het over de plaats van levering...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer
worldwatch institute
  ... het world watch institute of afgekort wwi is een particuliere organisatie in washington dc onder leiding van lester...Lees meer
accounts receivable turnoverratio
  ... de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer
conferenceboardsindex of leading indicators index
  ... de conference board's index of leading indicators index bestaat uit een 10 tal indicatoren over...Lees meer
consensusrente
  ... onder de zogenaamde consensusrente verstaan we het minimumrentepercentage waartegen de export naar de verschillende categorieã«n van afnemerslanden zal worden gefinancierd dit...Lees meer
coöperatieve vereniging
  ... een coöperatieve vereniging is een organisatie waarbij alle leden dezelfde doelstelling hebben de belangrijkste eigenschappen van een coöperatieve vereniging...Lees meer
FASB
  ... fasb is een afkorting van financial accounting standards board de organisatie die in verenigde staten de regels vaststelt waaraan de...Lees meer
financial accounting standards board
  ... fasb is een afkorting van financial accounting standards board de organisatie die in verenigde staten de regels vaststelt waaraan de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.