zondag 1 mei 2016

executoriaal beslag

Rating
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet

executoriaal beslag


Onder een Executoriaal beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd wordt door een crediteur wanneer hij via een gerechtelijke uitspraak een executoriale titel heeft verkregen.

Dit executoriaal beslag heeft tot doel om de goederen van de debiteur waarop beslag is gelegd, te blokkeren en uit te winnen.

Meestal wordt dit geregeld met een openbare verkoop.

We zeggen ook wel dat de schuldeiser overgaat tot uitwinnen.

Vertalingen van executoriaal beslag

Engels:   seizure under foreclosure
Gebruikte begrippen in executoriaal beslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer