zondag 1 mei 2016

Executieverkoop

Executieverkoop


De mogelijkheid van een executieverkoop is een wezenlijk onderdeel van de hypotheek.

De geldverstrekker heeft het zogenaamde hypotheekrecht. Indien u als eigenaar niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (uw huis) eisen.

Als het tot openbare verkoop komt, wordt er vaak openbaar geveild. De opbrengst bij veiling is meestal aanzienlijk lager dan bij een normale (onderhandse) verkoop.

Voor onderhandse verkoop is in geval van executieverkoop toestemming van de rechter nodig.
Gebruikte begrippen in executieverkoop


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
onderhandse verkoop
  ... onder een onderhandse verkoop verstaan we de rechtstreekse verkoop tussen partijen onderling van een object op de vrije markt...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
openbare verkoop
  ... de openbare verkoop wordt ook wel genoemd veiling genoemd het is een verkoop op een voor alle toegelaten personen toegankelijke...Lees meer
veiling
  ... bij een veiling komt een groep mogelijke kopers van een bepaald door het veilinghuis aangeboden goed bijeen om door middel...Lees meer

Begrippen waar executieverkoop in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


uitwinning
  ... onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te...Lees meer