woensdag 18 mei 2016

connossement aan toonder

connossement aan toonder


Onder een connossement aan toonder verstaan we bij de handelsdocumenten een connossement dat aan toonder is uitgeschreven.

Het legitimeert de houder(die het dus kan tonen) als de rechthebbende op de goederen.

Voor deze overdracht van de goederen is de enkele overhandiging voldoende.
Gebruikte begrippen in connossement aan toonder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer