vrijdag 20 mei 2016

Form K10

Form K10


Het zogenaamde Form K10 is een financieel verslag dat een Amerikaanse vennootschap jaarlijks in moet leveren bij de SEC.

Gezien de achtergronden is er minder eenvoudig mee te manipuleren dan een normaal jaarverslag voor het publiek en dit rapport wordt dan ook door vele beleggers als betrouwbaarder gezien.

Het Form K10 kan opgevraagd worden bij de vennootschap.
Gebruikte begrippen in formk10


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer