zondag 3 april 2016

Traditio longa manu

Traditio longa manu


Onder Traditio longa manu verstaan we een vorm van overdracht, waarbij de eigenaar en de verkrijger van een roerend goed aan de derde die het betrokken goed onder zich heeft, mededelen dat de eigenaar aan de verkrijger zijn eigendom van het goed overdraagt.

De feitelijke macht over het verhandelde goed blijft bij de derde.

Een voorbeeld is de overdracht van een pakket aandelen dat bij een bank in bewaring is gegeven.
Gebruikte begrippen in traditio longa manu


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer