vrijdag 22 april 2016

Liquiditeitenbeheer in ruime zin

Liquiditeitenbeheer in ruime zin


Onder het liquiditeitenbeheer in ruime zin verstaan we bij grotere ondernemingen de coördinatie van het balansbeheer voor zover balansmutaties de liquiditeitspositie en de aard en omvang van de toevertrouwde middelen. kunnen beïnvloeden.

Denk daarbij bij liquiditeitenbeheer in ruime zin bijvoorbeeld aan de samenstelling van de kredietportefeuille.
Gebruikte begrippen in liquiditeitenbeheer in ruime zin


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquiditeitenbeheer
  ... het zogenaamde liquiditeitenbeheer is een verzamelnaam van de financiële beheersactiviteiten die erop gericht zijn de omvang van de kasmiddelen en...Lees meer
liquiditeitspositie
  ... de liquiditeitspositie is een overzicht van de op een bepaald moment beschikbare liquiditeiten alsmede een prognose voor de nabije toekomst...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer