zaterdag 9 april 2016

Stichtingsverklaring

StichtingsverklaringDe stichtingsverklaring is een verklaring die door het bestuur van een stichting wordt afgelegd, indien de stichting een rekening opent.

Deze stichtingsverklaring bevat de statuten van de stichting en de bevoegdheden van degenen die verbintenissen namens de stichting jegens de bank kunnen aangaan.
Gebruikte begrippen in stichtingsverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer